STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  

 

Hospitalet ble bygget omkring 1965. Bruno Müller stod for byggingen.

Her ser vi et bilde tatt på kjøkkenet på hospitalet

i 1965 / 66. Fra venstre: Antonio Benites. Juan Paulo Vera, Bruno Mûller, Franz Mangersnes, Anna Strømsrud og Bergliot Nordmoen

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com