STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Elsa Pettersen dør 18. November 2019 - noen hilsner på Facebook

Luisa Navarro Kvarstein

Querida Elsa, hoy ya esta descansando en el mejor lugar. Q.E.P.D. Ahora queda los recuerdo hermoso. Que Dios bendiga a tus hijos y familiares y tenga la fortaleza y consuelo ..'

 

Benjamin Jensen

Fikk nettop den triste nyheten om at Elsa Karin Hegseth er død - Elsa var misjonær i Paraguay og internatforeldre ved den Norske skolen i Aryra, sammen med sin mann Gunnar Pettersen, når jeg kom ut som førstegangsmisjonær til Paraguay i 1986.
Elsa var et varmt og godt menneske med stor kjærlighet og omsorg krydret med mye god humor.
Jeg lyser fred over hennes gode minne!

Benjamin Jensen

Acabo de recibir la triste noticia de que Elsa Karin Hegseth ha fallecido.
Elsa era misionera en Paraguay trabajando como «padres» en la escuela noruega en Aryra, junto con su esposo Gunnar Pettersen, cuando salí como misionero por primera vez a Paraguay en 1986.
Elsa era una persona cálida y buena con gran amor y Una buena porción de humor. Paz sobre sus lindos recuerdos!

Se også her: Arbeid i Paraguay

 

MINNEORD:

På 1980-tallet bodde Elsa og Gunnar på Voss, og var da engasjert på Dalane Kristensenter. Det var  et rehabiliterings-senter for rusmisbrukere. I tillegg var de aktive i flere menigheter i området.

I 1985 ble de utsendt av Menigheten Sion, Voss, som misjonærer til Paraguay. De første to årene var de internatforeldre på norske-skolen i Atyra for omkring 15 barn. I denne perioden kom Silje og Veronica inn i familien.

Etter et opphold i Norge, var de tilbake i Paraguay i 1988. De reiste da til byen Pedro Juan Caballero i Nord-Paraguay. Med Norad og menighets-midler fikk de i 1992 - 1993 bygd et daghjem for vanskelig-stilte barn. På stedet ble det boret etter vann, og vannet ble distribuert til folket i område. Nå har kommunen overtatt vann-forsyningen. 

Daghjemmet "Pya Porã Renda" har siden fungert med støtte fra Norge. Det er svært mange barn fra slummen som fikk en trygg oppvekst på dette daghjemmet. 

I tillegg var Elsa og Gunnar engasjert i den lokale pinse-menigheten.

Denne byen er beryktet for narkotika-smugling, med tilhørende vold. To ganger ble Elsa og Gunnar utsatt for slik vold, noe som var svært traumatisk. 

I denne perioden kom Maria og Joakim inn i familien. 

Familien kom hjem i 1997. Etter en tid flyttet de til Larvik. Elsa utdannet seg til kokk, og arbeidet på Stavern Folkehøyskole. I denne perioden var Elsa medlem i Lederrådet i Betania, Larvik. 

Deretter ble det Bibelskole på Heimdal, Trondheim. Da fikk hun seg en tur til Paraguay, og fikk treffe mange venner og medarbeidere fra tiden som misjonær.

Vi lyser fred over hennes minne!

Rudolf

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com