STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                 

I Villa Ygatemi (3)

Tilbake til første side

 

Da jeg var nordover, dro jeg opp til en by kalt Villa Ygatemi, og besøkte venner Delia og Auriliano,i menigheten der. Det er mange oppløftende rapporter. De døper stadig noen. Auriliano arbeider som lærer i en indianerkoloni i nærheten. I Han leder en sang-gruppe i menigheten i byen, og de hadde vært på møte i indianerkolonien Itanarami bare 14 dager før jeg var der.

Han forteller at det er blitt svært kriminelt i område. Mange unge bruker alkohol og narkotiske stoffer, og det er stadig overfall. Tysk evangelisk misjon har arbeidet i mange år i området, men måtte dra derfra på grunn av stadige overfall og tyveri.

Alikevel skjer det positive ting: for litt siden var det en stordåp blant indianerne, og over 500 personer var tilstede ved dåpen. Det er flott at disse vennene fortsetter å arbeide i dette usikre området.

Rett etter at jeg kom hjem, fikk jeg høre at Felicia og Antonio, et troende par fra indianerkolonien Itanarami, ble overfalt på vegen. Hun klarte å stikke av, og inn i skolen, mens Antonio havnet i slosskamp med bandittene. De tok fra ham motorsykkelen, penger og annet de hadde med seg.

I tillegg besøkte jeg Carlos Genes og kona.

 

 

Her kan du se noen bilder fra turen:

 

 

 


 Tilbake til første side

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com