STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

 Sendebrev fra Rudolf april - mai 2013:

 

På Bibelskolen ITF (03)

 

Onsdag var den 1. Mai, og "feriado". Jeg dro til Bibelskolen ITF (Instituto Teologico Filaldefia), og traff alle åtte elevene som får støtte fra Norge. En hadde sluttet, så de niende stipendet ble fordelt på seks elever som manglet støtte. Det er en flott gjeng, og det er en svært god stemning der. De hadde laget til en liten presentasjon for meg.

 

I kveldsskolen er det 24 elever, og et større antal studerer via korrespondanse / CD-bibelskole.

 

 

 Leder for skolen er Felipe Osorio (bildet). Han tok over etter Daniel Rivarola (som døde i august). Sammen med seg har han David.

Skolen er inne i en spennende periode. Det er søkt om godkjennelse fra Paraguayske myndig-

heter, samt egen juridisk person. Dette vil gjøre at studiet får verdi for videre studier, og at utdanningen kan gi legal kompetanse for forskjellige jobber.

Skolen er felles for de tre Filadelfiamenighetene som har sine seter i henholdsvis Encarnacion (tidligere svensk/dansk misjon), Asuncion (tidligere svensk misjon) og Ypacarai (tidligere norsk misjon)

HER ser du en presentasjon av årets elever. 

 

Tilbake til hovedside

Neste side

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com