STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   påRAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

KS 9. mai 2014

 

  Tekst: Anne Gustavsen. Foto: Anne Gustavsen og privat

De firejentene, Stine Helen Fjelltveit, Sara Bakka, Sofie Lind Hermansen og Borghild Nokevje gir Gå Ut Senteret i Hurdal «skylden» for at de har kommet forandret hjem igjen til Norge etter fem måneders rnisjons- praksis ut fia pinsemenigheten i byen Pedro Juan Canballero i påraguay.

De fire er i år elever ved en av Gå Ut Senterets tre linjer, Global Disippel, som er en misjonsforberedende linje. Praksisen har i år foregått i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Skolen tar sikte på å hjeipe unge til å bety en forskjell og bli forandret selv.

 

DET BESTE. - Dette er det beste jeg har vært med på! Tankene mine er annerledes enn før. Etter møtet med fattigdom, behov og misjon ute, er jeg nå motivert for å finne ut hva Gud vil jeg skal gjøre med livet miitt og troen min, sier Borghild Nokevje til KS. Hun og de tre andre jentene har akkurat komrnet hjem til Norge, og svelger fortsatt unna alle opplevelsene, og hvordan det er å komme tilbake til Norge.

- Utfordringen er at vi er forandret, mens omgivdsene vi kommer tilbake til er akkurat som før, sier jentene og rister på hodet

- Jeg savner Paraguay. Ikke fordi det var så mye luksus og myke senger der, men kjærligheten vi møtte. Jeg ser klart at alle pengene tar fra oss noe verdifullt i Norge. Da jeg var der ute, savnet jeg ingen av luksustingene vi omgir oss med her hjemme. Jeg kunne godt ha flyttet ut dit, sier Borghild. De andre nikker.

De tror oppholdet i påraguay har gitt dem mer indre tyngde.

 

LYKKELIG. - Lykken i livet betyr neste-kjærlighet. Å leve egoistisk er kanskje behagelig, men man blir lykkeligere av å gjøre noe for andre. De andre stemmer i. De kjenner alle frustrasjon over egoismen i Norge og håper inntrykkene de har fått skal vare selv om de blir i Norge en tid framover.

- Vi trenger a fordøye inntrykkene, men håper også at vi i framtiden skal tenke mer på andre, bry oss litt mer.

 

FORANDRET. - Hele skolen i Hurdal har gjort noe med oss, sier de fire jentene. - A være i et miljø med en miks av kristne fra ulike kirkesanifunn og bakgrunner, samt å være sammen med andre som tenker misjon, er livsforvandlende. Undervisningen og miljøet hjelper en å få en retning i livet. Skolen er vant til å takle de følelsene vi kom hjem med.

- Det er spennende å være med på å forme unge menneskers liv og introdusere dem for misjon, sier Vidar Børjesson, pinsevenn, men ansatt i Normisjon og Gå Ut Senteret som lærer.

- Jeg tror mange norske kristne ungdommer er klare for et liv i misjons-tjeneste bare de får se arbeidet på nært hold. Når de får jobbe med misjonærer og treffe en kirke i en annen kontekst, vil noe spire fram, sier Børjesson.

 

 

 

 

Samtidig peker han på at undervisningen på skolen, kombinert med mentorsamtaler med hver enkelt, er en viktig ramme rundt praksisperioden.

- Vi trener dem i forkant og følger opp når de kommer hjem. Vi jobber i grupper og lærer å fungere i team, vi har individuelle samtaler, og vi forsøker å forankre det de har opplevd slik at de
kan ta det med seg videre i livet

- Når elevene kommer tilbake fra praksis, ser vi store forskjeller, både åndelig og ellers. Her rekrutterer vi absolutt til misjonstjeneste! Dessuten blir mange bevisstgjort for å leve for noe større, og følge sitt kall.

 

MÅLRETTET. For de fire jentene Korsets Seier møtte, var det ønsket om å lære mer om andre kulturer, gjøre noe spennende, bli mer rotfestet i Bibelen og lære mer om misjon de viktigste årsakene til at de søkte skolen. I løpet av året har de blitt mer målrettet.

- Jeg er blitt bevisstgjort for å leve for noe større enn meg selv og følge kallet, sier Stine Helen Fjelltveit fra Bergen.

Sofie Lind Hermansen fra Moss trodde skolevalget var tilfeldig.

-Men i dag ser jeg at det istedet var "gudfeldig", smiler hun. Jentene fikk prøve seg på det meste, fra kjøkkentjeneste, til å være lærere, barnearbeidere, hjelpearbeidere og mye mer.

- Hva er de sterkeste inntrykkene fra Paraguay?

- Kontrastene. Noen bor under en søppelsekk, andre er rike. Bama som vi ble så glade i og ville ta med hjem! Vennskapene vi knyttet. Begeistringen og fellesskapet som preget folket, selv om mange var fattige og hadde lite.
Åha hverandre betydde mye fordi de ikke har så mye ellers. Følelsene folk viste i kirken sin. Folk gråt, og ba og var åpne for Gud. Det var sterkt! Her hjemme er folk mer innesluttet. Lovsangen, den var ingen forestilling, men ekte begeistring fra hjertet At vi, selv om vi følte at det var vi som fikk mest, også fikk være med å bety noe for andre.

 

MISJON UANSETT. - Hvor involvert vil dere være i misjon i framtiden?

- Vi vet ikke ennå, men misjonsut-fordringen har blitt mye klarere for oss. At vi vil leve for Gud og fortelle andre om ham, det er det viktigste oppdraget vi har fått. Vi tenker samtidig større om misjon enn før. Det er ikke bare å reise ut til et annet land, men også måten å leve på uansett hvilken jobb man har. Budskapet om Jesus skal ut, gjennom oss. Vi vil ta med oss dette videre i studiene og la det bli en del av oss. KS 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com