STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Vitenesbyrd fra Noemi Pavon, student ved Bibelskolen ITF i 2013

 

 Januar 2015

 

Hei!

Mitt navn er Noemi Pavon. Jeg kommer fra Villarica, Paraguay For to år siden fikk jeg  oppfylt min drøm om å få studereITF. Jeg har alltid ville vite hva det var for noe spesielt de hadde, som hadde studert. Livet hadde fullstendig endret seg.

For meg var det en uforglemmelig erfaring. Jeg kan si at jeg fant mange svar og uten å være oppmerksom på det, forandret jeg min måte å tenke og handle.
Jeg forsto at for å bli slik Gud ønsker at vi skal være, så krever forholdet daglig innsats Lærerne formidlet dette til oss, ikke bare fordi vi snakket om teologi. De var ikke bare lærere, de var venner som rådet oss, og det er veldig viktig for meg alltid at de gav oss motivasjon for å gå videre og å møte hverdagslige situasjoner.

Aktivitetene var det beste for meg. Vi kunne møte vår egen frykt for å snakke med andre om Gud. Det er ikke lett å snakke med folk som virkelig trodde mer religion enn Gud. Vi var ute på gatene for å synge og dele ut traktater. Vi evaneliserte i

 

 

en liten by. Jeg virkelig likte å se meg og de andre som overvandt seg selv og ble bedre.
Jeg kan
forsikre deg om at ingen av studentene som var på ITF kom derfra uendret. Vi drømte om å få tjene Gud med store ting.
Jeg takker av hele mitt hjerte for
muligheten dere gav meg: Mitt liv ble ikke det samme igjen, etter å ha forlatt ITF. Jeg har mye å lære, men grunnlaget som jeg fikk, er svært godt.
Vi lærte ikke bare t
eologi, men å elske mer og forstå andre, og se mer på deres styrke, enn svakheter, for det var det de så i meg og støttet meg til å fortsette å vokse.
Til
slutt vil jeg si at det gjorde en forskjell for elevene  på ITF og det var Gud som rørte ved deres liv og formet dem i løpet av noen få måneder.
Velsignelser og igjen, tusen takk for muligheten.

Her ser du hennes studie-kamerater!

Mvh

Noemi Pavon

Brevet på spansk.      UTskrifts-format (norsk)

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com