STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Sør-Amerika-tur mars - april 2015: Bok-prosjektet

  

Fra møtet på prosjekt-kontoret

Bok-prosjektet hadde sluttdato den 31.12.2014. Derfor ble det foretatt en slutt-evaluering i november. Ganske fort ble det klart at det var ganske stor uenighet mht formen og innhold som evalueringen hadde fått (dette skjer nesten alltid ved evalueringer). Riktignok framhevet evalueringen det viktige pioner-arbeid som hadde blitt gjennomført. Samtidig ble det påpekt at man burde i større grad ha foretatt målinger av s.k. "outcome", dvs om arbeidet har resultert i forbedringer i samfunnet.

Prosjektet har i større grad målt hva som er blitt gjort: produksjon av 68 (+1) lese-bøker for indianerskolene, med kultur-tilpassede tekster; stipender til mange studenter (lærere, sykepleiere etc), samt utallelige pedagogiske seminarer i indianer-skolene. Det har også vært jobbet mye for å få bøkene inn i skole-planene for indianer-skolene.

Evalueringen foreslår blant annet at man bruker noen måneder i 2015 for blant annet å forsøke å få bøkene inn i skoleplanene. Det er i skrivende stund uavklart. Uansett, så brukes bøkene i indianerskolene rundt omkring.

Vi som helt fra '80-tallet har arbeidet med blant annet skole-saken blant indianerne, ser en stor forbedring i skolene i de områdene vi har arbeidet. Den gangen var det bare et fåtall som fullførte grunnskolen. De fleste lærerne var ikke-indianere.

I dag er det mange som fullfører videregående skole, og lærerne er indianere.

 

Selvsagt skyldes endringen mange forhold, som samfunnsendringen generelt, men prosjektet har hatt en vesentlig innflydelse på dette, og utdanning av lærere har vært helt avgjørende.

Men hvis vi sammenligner disse skolene med det generelle nivået i indianerskolene, så er forskjellen markant bedre.

Vi er svært takknemlige for det arbeidet som stiftelsen "Prof. Dr. Reinaldo Julián Decoud Larrosa" har gjort gjennom prosjektet "Proyecto Kuatiane'ê". Arbeidet har vært ryddig, og har fulgt opp anbefalinger og krav fra både donorer (NORAD, Digni, PYM, norske pinsemenigheter og enkelt-personer) og Paraguayske myndigheter.

Dr. Almidio Aquino med en av bøkene

Like før vi dro hjem til Norge, var Rudolf på prosjekt-kontoret for å levere tilbake prosjekt-bilen (som vi hadde leid), samt ta avskjed. Vi hadde en hyggelig stund sammen, og jeg fikk takke for et godt og nyttig samarbeid som jeg har hatt med prosjektets leder, Dr. Almidio Aquino, og hans stab. Uten denne stab, ville det ha vært vanskelig å gjennomføre dette arbeidet.

Hvis du vil se en video (privat) fra kontoret, kan du sende en epost-forespørsel til rudolf.leif.larsen@lt-nett.no

 

 

På prosjekt-kontoret  (3:32 min)

 

TILBAKE til oversikten

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com