STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

INFORMASJON FRA familien Bølum Kjørstad

 

 Trondheim 30.11.2015 (utdrag av brevet)

 

Etter avtale med Thomas, gjengis deler av et informasjonsbrev til Betania, Larvik

.... Betel Trondheim er vår utsendermenighet, se vedlegg. Vi har et godt samarbeid med PYM i forbindelse med vår utreise, se vedlegg, og har også et godt samarbeid med Gå ut senteret, Trondheim som vi vil fortelle mer om i dette brevet.

 

Kort om oss

Jeremia og Samuel

Vi er familien Bølum Kjørstad, bestående av Thomas (f. 1980), Camilla (f. 1980), Samuel (f. 2009) og Jeremia (f. 2013). Vi bor i Trondheim og vår menighet er Betel Trondheim. Thomas er spesialpedagog og Camilla er lege, begge jobber for tiden i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Jesus har gitt oss kallet til å dra som misjonærer til Paraguay. For mer utfyllende informasjon om hvordan dette kallet ble til, viser vi til anbefalingsbrevet fra PYM v/Bjørn Bjørnø.

 

Kort om Paraguay

Republikken Paraguay er en innlandsstat midt i Sør-Amerika og landet grenser til Bolivia i nordvest, til Brasil i øst og nordøst og til Argentina i sør og sørvest. Paraguay ligger på begge sider av elven med samme navn, som løper igjennom den sentrale delen av landet fra nord til sør. Grunnet landets sentrale beliggenhet, kalles Paraguay «Hjertet av Amerika».

Guaranífolket har bebodd Paraguay før ankomsten av europeerne på 1600-tallet, da Paraguay ble en del av Det spanske imperiet. Paraguay ble uavhengig fra Spania i 1811. I 2009 ble befolkningen beregnet til 6,3 millioner. Hovedstaden og den største byen er Asunción. De offisielle språkene er spansk og guaraní, og begge tales i stor utstrekning i hele landet. Størstedelen av befolkningen er mestiser, som er et ungt folkeslag blandet av hvite (særlig spanjoler) og indianere.

PYM startet sitt arbeid i Paraguay i 1952, under navnet La Mision Norma. En pinsebevegelse ble stablet på plass av pionermisjonærene.

.... pinsebevegelsen med bakgrunn i norsk misjon, er ble delt i to i 1999; Filadelfia 420 (for mestiser) og Filadelfia Indigena (for indianere). Norske misjonærer og PYM samarbeider med begge Pinsebevegelsene fortsatt i dag. I tillegg til «norske» pinsebevegelser finnes også den danske, svenske og amerikanske.....

.... I all hovedsak eies og drives de to «norske» pinsebevegelsene av mestisene og indianerne selv, men det er fortsatt arbeid i regi av PYM i Paraguay særlig bistandsprosjekter blant indianerne (... avsluttet 31.12.15 ... nå bibelskole, menighesarbeid).

 

Forberedelser til misjonærtilværelsen

Vi dro til Paraguay sommeren 2010 og reiste da rundt i landet og besøkte ulike menigheter, barnehjem, dagsenter for barn og sentrale personer både innen Filadelfia 420 og Filadelfia Indigina. Høsten 2012 tok vi kurset  Praktisk missiologi og bistand ved Gå ut senteret, som da lå i Hurdal.

Siden 2012 har vi jobbet med å få huset vårt klart til utleie, slik at vi ikke skal ha huskostnader i Norge inn i misjonsbudsjettet. Vi har også jobbet med å få på plass avtaler med Betel Trondheim og PYM, som har vist oss stor interesse lenge. Først helt nylig har vi også landet på hvor vi skal arbeide i Paraguay.

 

Planer for misjonsarbeidet

Det har tatt tid før det har blitt klart for oss hvor i Paraguay vi skal være og hva vi skal gjøre der, men nå har vi fått fred i hjertet for at vi skal til byen Atyrá, som ligger ca 1 time fra hovedstaden. Der er det en tidligere internatskole som ble brukt til skole for barna av de norske misjonærene, som nå står tom. Vi har inngått et samarbeid med Global mission camps drevet av Eldbjørg og Vidar Børjesson. Global mission camps er pr i dag ferdig med første del av oppussingen av internatet, hvor leiligheten vi skal bo i er ferdig restaurert. Planen videre til Global mission camps i samarbeid med Filadelfia 420 er å gjøre internatet om til et misjonssenter i andre fase av oppussingen, som kan huse inntil 20 personer og opptil 50 i kortere perioder. Siste fase av internatet er ikke helt ferdig planlagt, men det vil ikke hindre for påtenkt misjonsarbeid for oss i Atyrá.

En av våre oppgaver blir å være vertskap på dette misjonssenteret, og ta imot og være mentorer for studenter fra Gå ut senteret, andre bibelskolestudenter og/eller korttidsmisjonærer som ønsker å få en smak av misjon og

 

 

kulturutveksling. Vi vet at det er flere utfordringer i det å komme til et helt nytt land og en ny kultur, og ønsker derfor å være en støtte for de som kommer. Vi tror at det å ta imot studentene/korttidsmisjonærer, hjelpe de med språk og praktiske saker, koble de på en lokal menighet og være mentorer for de besøkende, kan bidra til en stor forskjell for oppholdet og øke sannsynligheten for at de sitter igjen med mange fine opplevelser. Vi håper at vi med vår erfaring, kunnskap og tilbud til bistand gjør at de sitter igjen med et positivt inntrykk av det å bli kjent med andre kulturer, og får lyst til å reise ut igjen. Vår visjon er å tenne en interesse for misjon hos de som besøker oss.

En annen oppgave ved vårt misjonsarbeid vil bli å tilby oss for Filadelfia 420 for hva de måtte trenge av opprustning, veiledning og annen praktisk menighetsutviklingsarbeid.

Vi ønsker også å engasjere oss i den lokale pinsemenigheten i Atyrá for også hos dem tilby oss for hva de måtte ønske av utvikling i menigheten. Etter hvert som vi har lært oss språket godt nok, kunne vi tenke oss å bidra med bl.a. ledertrening, bibelundervisning, utvikling av barnearbeid, utvikling av lovsang og annen form for god kommunikasjon i en muntlig og relasjonsorientert kultur og inspirere de lokale til å misjonere i eget land, spesielt blant indianere. Dette både på lokalt og nasjonalt plan.

En tredje oppgave blir å ha kontakt med Filadelfia Indigina for først og fremst å ha god kontakt med disse menighetene. Vi er usikre på hvor mye vi har mulighet for å tilby dem av samme type menighetsutvikling som med Filadelfia 420, nettopp på grunn av språk. Dette er noe vi vil se på når vi er kommet oss ut til Paraguay. Uansett trenger vi å koble oss på menighetene blant indianerne for å samarbeide, sende misjonærstudenter / korttidsmisjonærer på teamoppdrag til dem og eventuelt bistå med noe hjelp som vi kan bidra med. Vi planlegger pr dags dato å ha med oss hjelpesendinger i en container som sendes før vi reiser fra Norge. Disse hjelpesendingene er ment til indianerne som er de mest fattige blant de fattige i Paraguay.

Vi må ha med oss en volontør (eventuelt flere som avveksler hverandre), for å kunne ivareta barna våre på en god måte. Samuel trenger undervisning av volontøren i fag som gjør at han får godkjent skolegangen vedrørende krav i Kunnskapsløftet. Volontøren ville kunne få veiledning av Thomas som er lærerutdannet. Samuel skal også gå på den lokale skolen i Atyrá, slik at han får seg venner og lærer språket godt. Volontøren må i tillegg ta vare på Jeremia mens Camilla og Thomas er i arbeid. Volontøren skal i hovedsak ikke regnes inn i vårt misjonsbudsjett, med unntak av kost og losji-kostnader, og trenger derfor egne støtteavtaler (menighet/private) for å ha noe inntekt.

 

Fordeler for de som blir våre støttemenigheter

Det er mange norske ungdommer (og voksne) i dag som har lyst til å reise til utlandet for en kortere periode og bidra i Guds rike, men det kan være vanskelig å vite hvor og hvordan. Vi ønsker at misjonssenteret i Atyrá skal bli kjent blant pinsemenighetene i Norge som et aktuelt reisemål. For vår utsendermenighet og våre støttemenigheter vil det være naturlig å stille først til muligheten for å komme til et ferdig opplegg for kulturutveksling og få en smak av misjon i Atyrá.

.......

Med Jesus som hyrde og den som kaller oss til disipler, søker vi .... om støtte for vårt misjonsopphold i Paraguay. Vi planlegger å reise ut 15.august 2016, men vi tar forbehold om dato ettersom alt må være klart før avreise. Vi har inngått avtale med vår utsendermenighet, Betel Trondheim, om å være utsendt i 3 år fra avreisedato.

Vi håper dere er interessert i å være med oss på dette misjonsprosjektet, og vi har stor tro på at det vil skape gode ringeffekter for Guds rike både i Norge og ikke minst Paraguay. Vi har tro på at gjennom vårt arbeid kan både yngre og eldre generasjoner i menigheten få en ny glød for å se viktigheten av misjon, og at de igjen kan være med å inspirere andre til misjon. Vi har også tro på at vi kan bidra til økt misjonsengasjement i de lokale menighetene i Paraguay, gjennom ledertrening og fokus på utvikling av og tilrettelegging for menighetsarbeid og nådegaver.

Vi planlegger å kunne reise og besøke dere utover våren 2016, hvis det er av interesse. Et besøk av oss kunne innebære et praktisk møte for mer info rundt vår utreise; forkynnelse, lovsang med mer i en gudstjeneste; eller kun som et treff for at noen ved deres menighet skal bli kjent med oss. Det vil også la seg gjøre å ha møter over telefon eller skype. Si ifra om dette er ønskelig!

Vi ønsker dere Guds rike velsignelser videre i deres arbeid i Betania Larvik.

Amen!

Med vennlig hilsen

på vegne av familien Bølum Kjørstad

Anbefaling fra

Pinsemenigheten Betel, Trondheim

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com