STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

  AVSLUTNINGSFEST FOR KUATIAÑE'E-PROSJEKTET 2010 -2015

torsdag den 13.10.16 klokken 1600 - 20:30 på Hotell Excelsior INN

Dr. Almidio Aquino, leder for proskektet, forteller om avslutningsfesten:

Det ble informert om aktiviteter inntil denne dato, og om det som skal gjøres: reiser, utdeling av bøker, etterutdanning, ikke via PYM, men gjennom FRJDL.

På avslutningsmøtet for prosjekt no 10.556, deltok representanter fra sekretariatet for språk-politikk, Secretaría de Políticas Lingüísticas Lic. Nieves Montiel y Matías Medina.

 

AVSLUTNINGS-DEKLARASJON BLE UNDERTEGNET MELLOM  STIFTELSEN PROF. DR. REINALDO JULIÁN DECOUD LARROSA, PROYECTO KUATIAÑE'E som eier av prosjektet, og Norsk Pinsemisjon (PYM) som giver.

 

a. Prosjektet har produsert 68 bøker for målgruppene ava guarani, mbya guaran og ache guarani. Se års-rapportene.

b. Distribusjon av bøkene har vært oppfulgt med seminarer / etter-utdannings-studier for lærerne i indianerskolene, se årsrapporter.

 

c. Det er gitt stipender til indianer-studenter som har vært i høyere studier, se årsrapporter. Vi vet at disse nå arbeider først og fremst i indianerskolene, samt i offentlig administrasjon for de offentlige indianer-skolene, både sentralt, regionalt og lokalt.

 

d. Indianerskolene har fått en viktig impuls i utdanningen, noe som vises i indianer-barnas deltagelse i skole-systemet, samt studenter på høyere nivå.

 

e. Stiftelsen har vederlags-fritt overtatt bil og kontor-utstyr, jfr inventar-listen.

 

Prosjektet ble avsluttet på restauranten La Pascuala på Hotel Excelsior. Etter at det protokolle av avsluttet, deltok alle i måltidet i en god og glad atmosfære.

 

Tidligere ansatte i prosjektet deltok aktive, og takket både Gud og PYM. Blant de frammøtte, deltok to representanter for minister for språk-politikk (la Ministra de de la Secretaría de Políticas Linguísticas (SPL)), som overrakte et dokument som erkjente arbeidet PYM har hatt i Paraguay. Bjørn Bjørnø talte svært godt, og erklærte prosjektet for avsluttet, og takket alle som hadde arbeidet i prosjektet, samt representantene for SPI. De ble gjort mer kjent med arbeidet med de som hadde stipend, og bøkene.

Slutt-protokollen for PYM-prosjektet ble underskrevet.

SPANSK VERSJON AV TEKSTEN

 

Tillegg ved Rudolf:

Det var misjonær Inge Bjørnevoll som på '90-tallet tok tak i ideen fra en evaluering om å lage skolebøker for indianer-

skolene. Omkring år 2000 tok han kontakt med Almidio Aquino, og sammen utarbeidet de en søknad til NORAD. Denne ble innvilget, og Inge fortsatte i prosjektet inntil 2007. Da ble Rudolf spurt om å fortsette arbeidet, og han var med inntil prosjektet ble avsluttet.

Se også her: Om skole-arbeidets historie

 

SLUTT-protokollen (norsk nederst i dokumentet)

DIPLOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com