STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Misjonær Gunnar Pettersen dør 28.12.2016

   

Gunnar og Elsa arbeidet i Paraguay i flere omganger. I 1985 - 1987 var de internat-foreldre på den norske skolen i Atyra.

 

I påfølgende perioder arbeidet de i Pedro Juan Caballero.

De fikk startet opp et arbeid blant fattige på søppelplassen. Med Norad-støtte ble det bygd et ganske stort daghjem. Det ble båret etter vann, som ble distribuert i området.

 

I tillegg arbeidet de i den lokale pinsekirken.

 

Etter at de kom hjem i 1996, utdannet Gunnar seg til adjunkt, og arbeidet i skolen i Larvik og i Vestfossen.

 

Vi lyser fred over hans minne!

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com