STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Kirken i Tobati under byggig

 

27. April 2017

OPPDATERT sept 2017: Nå er undertaket på plass, og veggene er malte. De har begynt å fliselegge gulvet, så da gjenstår ikke så mye. De sier at det vil koste ca kr 30.000 å ferdigstille kirken.

27. April 2017

Menigheten i Tobati ble grunnlagt av Josef Iversen og Oddmar Byberg i 1966, og lokalet ble innviet i 1967 (se http://www.pymisjon.com/Guarani/tobati_hs.htm). Lokalet ble etter hvert for lite. Dermed begynte man å bygge nytt, alt ettersom en hadde midler. I 2016 fikk vi et større beløp fra Stiftelsen Mamre, noe som gjorde at arbeidet kunne framskynnes, og på vedlagte film kan dere se framgangen. 

 

I dag er  Rosalino Ferreira pastor i menigheten, samtidlig som han er juridisk leder for hele Filadelfia-menigheten med omtrent 25 lokaler rundt omkring i Paraguay

At kirkene blir for små, betyr at kirken er i vekst, noe vi er svært takknemlige for!

Be om at disse kirkene får en sunn vekst framover!!

Se HER fra 2013!

 

 

 Fra byggingen av kirken i Tobati

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com