STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

I begynnelsen av oktober så reiser Luisa og Kjell Kvarstein igjen ut til Paraguay som misjonærer.

 

September 2017

 

 

 

Luisa og Kjell Kvarstein har svart ja på henvendelsen om å gå inn i misjonsarbeid i et av de mer krevende områdene i Paraguay. Området er preget av Marijuana dyrking og kamper mellom narkotika grupperinger, men også med utgytelse av Den Hellige Ånd. Choré er en by i vekst. Den ligger ca 250 km nord-østover fra hovedstaden Asuncion.

Den ligger i et av de fattigste fylkene i Paraguay.

Jordbruksområdene rundt, bærer også preg av fattigdom. Men akkurat her i denne byen opplever man at Gud gjør store ting.

Her vokser en menighet på en måte som vi ikke har sett maken til tidligere i Paraguay. Filadelfia Choré har de siste ti årene vokst fra ett titals medlemmer til nå å telle over 800 aktive medlemmer.

 

Disse er fordelt på 48 større og mindre utposter/husmenigheter, og arbeidet er i stadig vekst. Geografisk dekker menigheten et område med en diameter på 100 km.

Hovedpastorer er Gladys og Higínio Molinéz, som forøvrig besøker Norge og også Filadelfia Vennesla 23 september. Det at det vokser fører med seg økende arbeid og ansvar. Derfor var det en stor glede at Luisa og Kjell Kvarstein svarte ja på spørsmål fra menigheten, om å hjelpe til i dette voksende arbeidet.

Både Kjell og Luisa er kjent fra før i menigheten, og vi vet at de har gaver og tjenester som vil bli til velsignelse. Vi ser fram til å følge deres tjeneste.

Dette skriver de nasjonale lederne i Paraguay. Vi som utsendermenighet i Filadelfia stiller oss bak denne gleden over at de enda en gang har sagt ja til kallet og reiser ut for å vitne om Jesus Kristus. Vi vet at de har vært til stor velsignelse tidligere,så vi tror at de også denne gang vil oppleve Guds stadfestelse av evangeliet til frelse og helbredelse når de forkynner. Vi vil oppfordre våre venner i menigheten å være med å be for Luisa og Kjell at de må få styrke og kraft fra Jesus i arbeidet.» 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com