STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

  Lars Meling Førland dør

 

 

 

 

Brit-Lajla og Rudolf besøkte Lars i sitt hjem i Atyra den 9. oktober. Lars satt og leste da vi kom, og Nelida hold på og ordne seg for å gå ut.

Men de tok seg tid til en liten prat. Ikke viste vi at dette var siste gangen vi traff Lars. Han var jo noe preget av sykdom, men han var jo ellers i ganske god form.

Det var Jorunn og Lars som tok seg av oss da vi første gang kom til Paraguay. De første måltidene spiste vi hos dem, og de veiledet oss inn i det Paraguayske samfunnet.

Nå er begge hjemme hos Herren, og vi lyser fred over deres minne!

 

 

 

Fra besøk hos Nelida og Lars den 9. oktober 2018

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com