STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Hilsen fra Camilla og Thomas November 2018

 

Kjære alle dere som gjør det mulig for oss å være misjonærer i Paraguay, og som støtter oss økonomisk og/eller i bønn. Guds fred!  

Nå er det snart sommer her i Paraguay. Det kjennes godt, når temperaturen noen dager er godt over 30 grader. Vi har allerede badet og kost oss i vannet. Mindre koste vi oss og de andre i Atyrá, da vårværet stormet inn over landet ganske nylig. Da blir det vått, mye lyn og torden, vind og som regel oversvømte hager og veier. Mer kan du se i denne filmen, som er fra utkanten av Atyrá (byen vi bor i), på Youtube:


Regn i Atyra (klikk på filmen!)

Arbeidet vårt går fremover og vi kjenner vi kan utgjøre en forskjell for folk, utruste og oppmuntre mennesker.
Vi er i ferd med å avslutte kurs om nådegaver i menigheter. Vi har i løpet av året holdt kurs i 6 menigheter og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Thomas har nylig holdt kurs for studentene ved Bibelskolen som Filadelfia 420 har i Caacupe. Dette kurset var litt annerledes vinklet, i og med at de fleste studentene allerede hadde gjennomført kurset. Undervisningen var derfor mer fokusert på hvordan deltakerne kan kurse andre, og en av studentene fikk prøvd seg som lærer ved å holde deler av kurset sammen med Thomas. Alle studentene er nå blitt utfordret på å holde kurs for andre og Thomas er tilgjengelig som mentor for dem. De får tilgang på kompendiet og Power-Point-presentasjonen. En av studentene holdt allerede uken etter kurs for en annen menighet. Det gleder oss at vi nå er flere som kan undervise om nådegaver og viktigheten av å få alle i en menighet inn i tjeneste for Gud, slik at de kan blomstre med sine nådegaver enten i eller utenfor menigheten.   
Thomas ønsker å bruke tiden fremover på å kurse ungdoms- og barneledere, og er i ferd med planlegging av et nytt kurs.
Camilla får brukt sin kunnskap som barnepsykiater og sine nådegaver innenfor forbønn og sjelesorg i samtalesenterne. På samtalesenteret i Ypacaraí har hun fått med seg pastorkona i menigheten Cordillerita, en dame som også har nådegaver som passer godt innen sjelesorgsarbeid. I Ypacaraí har aktiviteten virkelig tatt seg opp. Det kommer personer med utfordringer i familie, ekteskap, alkoholproblemer, barn utsatt for overgrep. Dit kommer også personer som ikke er evangelisk kristne. For eksempel en eldre dame som ønsker å prate med oss isteden for andre psykologer, fordi hun for noen år siden var vitne til at hennes sønn forandret seg fullstendig og fikk orden på livet sitt etter å ha tatt imot Jesus som frelser. Etter flere samtaler hos oss ønsket hun selv å ta imot Jesus, og vi fikk be frelsesbønn med henne.

Thomas har denne høsten (norsk høst) studert spansk for å bli bedre grammatisk, med tanke på at han skal undervise mye alene fremover i det siste året vi har her i Paraguay. Derfor går han straks inn i eksamensperiode, og det er litt travelt om dagen.  

Det er avslutninger på paraguay-skolen for barna, på søndagsskolen, eksamensperiode og vi merker at andre folk også er litt travle vedrørende avslutninger

Camilla har også blitt med i et prosjekt for å forebygge seksuelt misbruk av barn. Initiativtakere til dette prosjektet er et ektepar som går i menigheten i Ypacaraí, han er lærer og hun er sykepleier. Det er også med en psykolog og en fysioterapeut, og alle i prosjektet jobber frivillig med dette viktige arbeidet. I Paraguay er det daglig 2 jenter mellom 10 og 14 år som føder fordi de har vært utsatt for seksuelt misbruk. Det er over 2000 anmeldelser om seksuelt misbruk av barn i året, men vi vet det er store mørketall, og vi vet at mange gutter også blir utsatt for seksuelt misbruk.  
Ved hjelp av blant annet dans, drama og filmsnutter underviser de barn på barneskoler og i menigheter om hvilke kroppsdeler som er private som ingen andre får se eller røre, og at man ikke må holde på vonde hemmeligheter. De underviser også foreldre om seksuelt misbruk og viktigheten av å snakke med barna sine om disse temaene. I etterkant av undervisningen kommer ofte folk bort og forteller om erfaringer med seksuelt misbruk, og Camilla er tilgjengelig til å ta de imot på samtalesenterne hvis de skulle ønske det, i tillegg til at hun er med på å undervise barn og foreldre.
 

I forrige misjonsbrev skrev vi (og la ved lenke til en film) vedrørende Barnas dag som vi arrangerte sammen med lederne for søndagsskolen og ungdommene i menigheten. I ettertid har vi arrangert Barnas dag også i et annet barnearbeid Filadelfia Atyrá har i en fattig bydel. Arbeidet kalles Hora Feliz (En glad time) som rett og slett er søndagsskoletilbud for barn og unge hver lørdag i denne bydelen, med sang, undervisning fra Bibelen og leker. Her kan du se hvordan Barnas dag ble feiret hos dem på Youtube:

 


 

Vi holder i disse dager på med å planlegge en konferanse for pastorer og ledere i Filadelfia 420 som skal være i begynnelsen av desember, der temaet er ledelse og disippelgjøring. Planlegging skjer sammen med presidenten for Filadelfia 420 og et annet pastorpar. Konferansen er lagt til datoer da vår pastor fra Betel Trondheim, Frank Erlandsen, kommer på besøk, og Frank skal være en av foredragsholderne. Vi gleder oss til denne konferansen der vi får være med å sette viktige tema på planen, hvor vi får være med å bidra og hjelpe andre til å ta et grep om endringer i positiv retning til ære for Guds rike. Målet er pastorer og ledere som jamfør Efeserne 4, 11-13 bidrar nettopp til å inspisere, utfordre og hjelpe menighetene til å være disipler som igjen gjør et arbeid i Guds rike. Høsten er moden (bibelsk forklart) i Paraguay, men arbeiderne er fryktelig få. Be for at vi skal lykkes i å utfordre pastorene og lederne til fornying av kall til utdrivelse av arbeidere for å se en stor innhøsting i Paraguay! Amen!
 
Mange klemmer fra familien Bølum Kjørstad
Jeremia, Samuel, Camilla og Thomas

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com