x

STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Nytt kirke-bygg i Curuzú de Hierro

  Januar 2018   

Ingvald Skretting / Rudolf Leif Larsen forteller:
Vi har fått en søknad fra Pastor Juan Carlos Escobar i Yby Yau, Nord-Paraguay, om støtte til et kirkebygg i Curuzú de Hierro (Jern-korset).
Denne plassen, og de omliggende områder, har vært de mest omtalte steder i media de siste årene. Dette grunnet økende gerilja-aktivitet, noe som igjen har ført til et økende oppbud av politi og militæret.
Dette området ble delt ut til jordløse bønder etter at det nesten 40 år lange diktaturet opphørte i 1989. Curuzú de Hierro tilhører fylket Concepción i Nord-Paraguay, og blir reknet som ett av de fattigste fylkene i Paraguay.
Området opplever en meget vanskelig situasjon, meget stor arbeidsløshet, utrygghet, osv.
Men i dette området vokser det også frem en liten evangelisk gruppe, som har funnet trøst og styrke i evangeliets budskap.

 

 

Pastor Juan Carlos Escobar besøker dem regelmessig, på dagtid, da ingen beveger seg ut etter mørkets frembrudd. Denne gruppen kan ikke samles i et hjem, for da kan det fort bli stemplet som politisk aktivitet, med de konsekvenser som det vil medføre.
Gerda Aardalen har i mange år samlet inn midler til Evangeliesentret i Atyra. Da dette sentret måtte stenge på grunn av vanskelig økonomi, fikk vi forespørsel fra menigheten i Paraguay, om midlene som Gerda hadde samlet inn, kunne gå til bygging av kirke i Curuzú de Hierro. Etter at Jørgen Cloumann hadde konsultert med giverne, ble det gitt tillatelse til å bruke mdlene til dette formålet. Og nå står kirken ferdig. Riktignok ikke en katedral, men et sted hvor disse venner kan samles for å prise Gud.

 

Nedenfor kan du se bilder fra kirken i Curuzú de Hierro.

Lenge samlet menigheten seg under et tak

 

Kirken heter Iglesia Evangelica Filadelfia

 

Her er mursteinen ankommet

 

Kirken er blitt lager

 

Her er mureren i gang med en av veggene

Tak-konstruksjonen

 

Kirkebygget er ferdig

Det er ikke en katedral... men alikevel en kirke

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com