STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

  Julefeiring i indianer-kirken FILADELFIA I 2018

Det er en forventningsfull flokk

 

Her ser vi pastor Ramon (hvit T-skjorte) som  deler ut jule-brød i 3 indianer-kolonier. Det er Itaymi, Yakaju og Isla Jovai.

 

 

 

JULEFEST I FILADELFIA-kirken i Fortuna

 

Barna synger i kirken

 

 

 Forsamlingen

 

Pastor Ramon Gomez I hvit skjorte                    

                        

Anna Strømsrud begynte i dette området i 1982. Første gange det ble holdt et lite jule-møte, var julen 1982. Siden har menigheten vokst til flere hundre.

Det har blitt en fast tradisjon å dele ut et spesielt julebrød til barna i forbindelse med julen. Uteblir dette, blir det en dårlig jul.

I mange år har barna spilt et jule-spill.

Jule-hilsen på guarani:

 

¡VY'APAVE HEÑOI!!!

TOGUERU PEEME ROHAYHU, TORYPA HA ÑANDEJARA ROVASA!!

 

Gleden kaller!

Må den gi dere kjærlighet, glede og Guds velsignelse!!

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com