STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Kjære, kjære Venner!     HAN ER OPPSTANDEN!

Sendebrev fra Kjellaug Palma 6. April 2019

«Den samme Jesus som ble tatt opp opp fra dere til Himmelen, skal komme igjen på samme måte  som dere så Ham fare opp til himmelen!» Apg 1:11 ...
Jeg kommer fra utpostmøte i Campo Grande, og en ung mann som ble frelst på onsdag var også tilstede, Angel på 36 år.  Husk ham i bønn!  Vi takker Jesus for hver eneste som er forstandig å søke Jesus!
Vi har kjøpt inn mat til barna som i morgen formiddag kommer til kirken i Lambare for å  høre Guds Ord og få middag.  Forrige lørdag begynte en ung kapelan Ronald Olmedo å ta hånd om en fin gruppe unge gutter som også kommer.  Han vil gi dem spesiell undervisning, og vi er så takknemlige for dette! Og så tar vi oss av resten av barna.

 Det nærmer seg vårt årlige Jubileum som vi skal feire etter Påske den 28. april.  I anledning dette, har vi tatt et grundig vedlikehold av kirken i  Lambare. Det fortsetter ennå til tross forat vi har hatt mye regn den siste tiden, med masse oversvømmelser andre steder i Paraguay.  

 

Så vi ber for alle disse som mister det meste av sine eiendeler i vann!
Jeg har i mitt hjerte, som jeg deler med mine venner:  Vi trenger oså grundig vedlikehold av vårt Gudsforhold!
Det materielle er forgjengelig!  Vi skal snart forlate alt sammen! Det viktige er at vi har alt iorden, vedlikeholdt i vårt forhold til Jesus, at han finner oss ventende og klare når Han kommer for å hente oss hjem!  Vi kan forstå at Dagen nærmer seg veldig!
Mens vi venter, må vi være opptatt med det viktigste i Livet: Å opphøye Den Herre Jesus!
 
Hjertelig takk for all forbønn og økonomisk hjelp!  Ha en Velsignet Påskehøytid!
 
Hjertevarm hilsen fra meg,
Kjellaug Palma

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com