STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Ole Johannes Jorud fyller 80 år 3. april 2020. Han er født i Trøgstad, og vokste opp på Jorud gård. Som odelsgutt, var jo framtiden klar - å drive gården. 

Men det skulle bli misjons-marken som

ble den viktigste arbeidsplassen.

Han ble gift med Anne-Lise. Ole Johannes tilhørte Pinsemenigheten i Trøgstad, og var i perioder leder for menigheten.

Han ble utdannet til agronom på Tomb landbruksskole. I 1969-1970 gikk paret på misjonsskolen i Sarons Dal.

I 1974 dro Anne-Lise og Ole Johannes til Paraguay som misjonærer (agronom og sykepleier). Første arbeidsplass ble på Eben-Ezer misjonsstasjon i landsbyen Yvy Yau i Nord-Øst-

Paraguay. I denne perioden adopterte de Yvonne.

 Det var i dette området at sambygdingen Ruth Kjellås startet sin tjeneste i 1957, og Anne-Lise og Ole Johannes har fulgt mye i hennes fotspor.

Det er blitt til sammen omkring 15 år i Paraguay, og de har arbeidet flere steder. Foruten jordbruk, er det blitt byggeledelse av 12 skoler, to klinikker, to veier og fem kirker. Mange indianere er hjulpet til høyere utdanning, spesielt som lærere. Han har vært misjonsleder, forkynner og mentor for de nasjonale medarbeiderne. I tillegg fikk han være med på nasjonaliseringen av både kirken og annet arbeid både i indianer-koloniene og ellers i Paraguay.

I Norge har han vært bussjåfør, ass. driftsleder på Trøgstad mølle, bonde og praktisk håndverker. Han er en varm og trofast kristen, med gode og humørfylte replikker. Han er et ja-menneske, hjelpsom og omsorgsfull, og gir seg tid til å lytte. Han er omgjengelig og trivelig å være sammen med, dessuten en dyktig sanger og taler. De siste årene har han fullført byggingen av flere skoler og kirker i Paraguay.

Vi gratulerer så hjerteligst med dagen!! Vi takker for godt fellesskap, og ønsker deg og Anne-Lise det beste vi vet, Guds gode velsignelse.

Dine mange venner / Arne Øystein / Jørgen  / Rudolf

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com