STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

   

Kjære, kjære venner!                  

Guds fred og velsignelse ønsker jeg enhver især!

Endelig noen ord igjen fra meg.  Fredag 8. mai falt jeg og slo hull i pannen, men det er sydd og på mandag 18. mai tar vi stingene.  Jeg var heldig som ikke besvimte eller noe mer alvorlig hente med hodet. Jeg ringte først til Legen og så til pastor Teodoro som tok meg i drosje til Legen.  Legen sa jeg var kjempeheldig.   Blåflekker både her og der, men ingenting brekt. Takk til Gud!  Jeg må nok være litt mer forsiktig fordi jeg har litt problem med balansen.  Jeg er vant til å skynde meg, men nå må det gå mer sakte.

Vi lever i tiden før Jesu gjenkomst.  Jeg vil sitere fra 1. Joh. 1:18 «Mine barn, nå er det den siste tid......»     

Jeg vil også sitere fra 1.Pet. 1:13 «Spenn derfor beltet fast om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn!  Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg.»     

Kanskje er det siste hilsen dere får fra meg?  Vi vet bare for dagen!  Ting skjer så fort!

Min reise til Norge må hvertfall utsettes pga. tiden vi opplever.  Det går ikke fly, og karantene over alt.  I alt vit at jeg har det bra og er ved gos helse.  Men må ta alle forbehold iflg. Loven til enhver tid.

Jeg syns vi var heldige som fikk innsette den nye pastoren 8. mars.  Det ble siste store forsamling.  Nå samles vi til bønn bare 2-3 personer ad gangen i kirken.  Nå den 17. mai (vår Nasjonaldag) skal vi ha Nattverdsmøte, først noen få i kirken og så vil pastoren gå på husbesøk for å gi Nattverdsmåltid til medlemmer i kirken.  I dag den 14. mai og 15. er det Frihetsdagen her i Paraguay (209 år siden frigjøringen fra spanjolene), så jeg har hengt opp et stort flagg på terrassen, og det svaier godt i den lette brisen vi har i litt kjølig tid med flott solskinn.   Men det blir ingen feiring i morgen som er den store Landets Morsdag.  Vi er hjemme «fengslet».  Det blir heller ikke noe den 17. mai hos den norske konsulen.

Vi tar oss av barna, så vi har delt ut store matpakker i kirken der foreldrene kom med munnbind og avstand.  Og så har vi delt ut sjokolade og «galletita» ved annen anledning.  Nå blir det neste å

 

 

dele ut varm mat der foreldrene har med seg spann e.l. for å ta maten med hjem til familien sinn.  Ellers så prøver vi å besøke de som trenger mest mat.  Det er store behov.

Vi venter på en kort tid der vi igjen kan samles i kirken.  Ifølge Nyheter i gårkveld, kan det sees ut som alle skal merkes (vaksine med merking) ifølge Bill Gates.  Uten denne vil man hverken kunne kjøpe eller selge!  Jeg vet ikke om det gjelder den endelige merkingen 666 for å tilhøre Antikrist.  Vi må være i bønn at mange må bli frelst.  Det er flere som har søkt Jesus til frelse i denne siste tiden.

Selvom de fleste kjenner Bibelen, vil jeg likevel minne om noen skriftsteder som gjelder «merket 666».

«Joh. Åp. 13:16 -17  Det sørger for at alle små og store, rike og fattige, frie menn og treller får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket:......

14:9-10: «En tjedje engel fulgte dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger; og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.»

16:2 «Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden.  Og vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbad bildet av det.»

Kjære Venner:  Jeg synes det er viktig å minne hverandre om det som står i Bibelen, Guds Ord.  Det er viktig å lese hele kapitlene 13 til og med 16.

Og så skal vi ikke engstes, men sørge for at vi er «reise-klare».

Jeg håper vi ennå får en tid med åpne kirker, men i mellomtiden evangeliserer vi en og en ad gangen.  Og så tilber vi Jesus og takker for hans underbare frelse.

Hjertelig takk for alle dere som ber for meg og arbeidet i Paraguay, og hjertelig takk for all økonomisk hjelp.  Det kommer så godt med i denne spesielle tid vi lever i!  Herren velsigne dere rikelig tilbake.

 

Hjertevarm hilsen deres utsending

Kjellaug Palma 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com