STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Inger-Johanne Strøm Bjørnevoll til minne  

Dagen 4. mai 2021

  

Mi tante, Inger-Johanne Strøm, vart fødd i 1944 i Bergen. Foreldra hennar var Rut og Gunnstein Strøm, og dei hadde 5 born: Thor, Inger- Johanne, Ingolf, Ann- Elise og Solfrid.

 

 Fra begravelsen den 16. April 2021

Inger- Johanne fekk tidleg ansvar, fordi mora var mykje sjuk. Familien flytta til Sædalen, der Inger- Johanne vaks opp. Ho vart etter kvart aktiv i Pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen, både i ungdomsmusikken og elles i barne- og ungdoms-arbeidet.

Som ungdom fekk Inger- Johanne misjonskall til India. Ho valde derfor å utdanna seg til sjukepleiar på Betanien i Oslo. Men så vart India stengt, og Inger-Johanne fekk eit nytt misjonsland, Paraguay i Sør- Amerika. Ho hadde då treft Inge Bjørnevoll frå Lindås. Han hadde også kall til Paraguay, og etter kvart gifta dei seg. Det unge paret reiste ut som misjonærar til Paraguay i 1970. Tre av dei fem borna deira vart fødde i Paraguay. I 1972 overtok paret arbeidet på misjonsstasjonen i Paso Cadena. Misjonsstasjonen var ein gamaldags stasjon, med jordbruksmark på 3000 mål, kveg, sagbruk, skule, sjukestove/ poliklinikk og menighet. Inge hadde ansvar for drift og skule, og Inger-Johanne styrte poliklinikken, og fungerte som sjukesøster, og av og til som « lege» og som tanntrekkjar! Over 1/3 av indianarane i området hadde tuberkolose, og Inger-Johanne hadde ansvaret for vaksinasjonsprogrammet blant indianarane i Paso Cadena- området.

Paret flytta etter kvart til Caacupe, der Inger- Johanne og Inge oppretta eit Evangeliseringssenter, der dei laga materiale for søndagsskule og brev- bibelskule. Etterkvart starta dei å lage program for Ibra-radio. Programma vart sende på mange lokale

radiostasjonar rundt om i Paraguay i årevis. Såleis fekk svært mange paraguayarar kjennskap til arbeidet. Inger-Johanne og Inge var også ansvarlege for eit lærebokprosjekt for forskjellige indianarstammar i Aust- Paraguay, der dei m.a. laga ABC og barnebøker på ulike indianarspråk. Fleire i slekta vår var ute og besøkte tante og onkel i Paraguay, det var ei stor oppleving for dei som reiste.

Inger-Johanne og Inge reiste heim for godt i 2009. Dei budde på eit småbruk på Vangsnes i Sogn i mange år, og var aktive i kristent arbeid der inne. Heile tida samla dei inn pengar til misjonsarbeid, helst til Paraguay. Inger- Johanne og Inge fekk etter kvart barnebarn, og ho hadde omsorg for alle. Bestemora var flink å laga mat, og barnebarna fekk ofte vera med ho å laga til. Inger- Johanne og Inge hadde kontakt med svært mange, og på Vangsnes hadde dei hadde alltid ein open heim for folk som kom innom, frå fjern og nær. I 2018 flytta Inger-Johanne og Inge til Knarvik, der dei kjøpte seg eit hus. Der likte Inger- Johanne seg særs godt, og var aktiv i pinsemenigheten Betania i Knarvik. Ho var også engasjert og støtta arbeid i Israel, og paret var fleire gonger i Israel.

Inger-Johanne hadde fleire kroniske sjukdommar, og mykje smerter. Men ho gledde seg likevel over å kunne gå på fjelltoppar, etter å ha teke to kneoperasjonar. På sommaren 2020 fekk ho smerter i magen, og i mars 2021 fekk Inger- Johanne vita at ho hadde alvorleg kreft. Etter kort sjukeleie, sovna ho stille inn med sine kjære rundt seg. Tante Inger- Johanne etterlet seg eit stort tomrom. Ho var alltid så full av liv, var unik, ekte, uredd, raus, omsorgsfull, kjærleg, nær, ærleg, trufast, engasjert og fargerik, og mykje meir, som borna sa i minnetalen. Ho tok alltid den svakaste si side. Tante ville hjelpa når ho kunne, og hadde alltid ei utstrekt hand til dei som trong det. I alt dette hadde Inger- Johanne og Inge ei sterk og sann Gudstru, som viste seg i gjerning. Ei tru som heldt like inni døden. Tante Inger- Johanne har fått flytta heim, og der skal me få møta ho igjen ein dag.

Mine varmaste tankar går til onkel Inge, Bjørn Inge, Gunn Randi, Mia, Unni og Gunstein, som har mist ei kjær kone og mor. Eg lyser fred over tante Inger-Johanne sitt minne.

Bjarnhild Lygre Sjo

Inger-Johanne Strøm Bjørnevoll til minne

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com