STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Kort årsrapport 2021 fra  Hogar Norma

 

I februar ble ferier avviklet, og personalet kom tilbake med fornyet styrke. Og det kunne trenges, ettersom pandemien også berørte beboerne.

Den interne organiseringen av arbeidet er nå bedre i og med at det er utarbeidet nye rutiner for alle som jobber på hjemmet, under veiledning av Lourdes og Morgan Førland.

Den 24. mai døde Catalina på grunn av covid-19. Hun bodde på Hogar Norma helt siden 1970.

Forøvrig klarte både beboerne og personalet seg godt gjennom sykdomsperioden.

Alt dette fører til ekstra utgifter til testing, smittevernsutstyr, medisiner, oksygen, legehjelp og sykepleie. I tillegg kommer ekstra personalbemanning på grunn av at flere av de ansatte er syke.

Åtte av beboerne og de ansatte testet positivt for covid-10.

I August ble den første dose av vaksinen satt. Deventer nå på den andre dosen, men aller er friske.
Sakte, men sikkert opptok de igjen normale aktiviteter. Det er fast avtale med sykepleier Monica. Hun er nabo til HN og en av lederne i den lokale menigheten. Hun var til stor hjelp gjennom den vanskelige sykdomsperioden og er dyktig i faget sitt. Det er også samarbeid med en lege, dr. Clara.

 

 

 

Catalina (Kitty)

 

Wilfrido

Støttegruppens årsrapport 2021

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com