STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Informasjon fra Filadelfia, Pedro Juan Caballero juli 2023

    Rudolf Leif Larsen, juli 2023

 

NORSK PINSEMISJON har vært i Paraguay siden 1952. Arbeidet startet blant indianerne, men fra siste del av 1960-tallet har det også vært arbeid blant majoritets-befolkningen, mestiserne (også kalt paraguayerne). Arbeidet er nå størst blant paraguayerne, og de klarer seg ganske godt. Men et hjem for uføre og et daghjem finansieres med norske midler. I tillegg trengs hjelp til kirkebygg.

 

LEIRER. I juli måned er det skole-ferie i Paraguay, og endel mestiser-menigheter benytter anledningen til å arrangere leirer. Denne gangen var det i hovedsak unge familier fra mange steder som deltok på leiren i Filadelfia, Pedro Juan Caballero (nord-Paraguay). Det fins jo forsamlinger mange steder, så det er flott å se  samholdet mellom de forskjellige menighetene. Det var omkring 100 - 150 deltakere.

Det er pastor-paret i Pedro Juan Caballero, Miriam og Alfredo Saucedo som var arrangører. Det ble dannet en leir-komite.

 

 

 

Leir-deltakerne er her samlet i Filadelfia, Pedro Juan Caballero

 

Disse fikk mye matvarer fra forretninger i byen, og i løpet av ca et halv år, ble det samlet inn omkring kr 13.000 til leiren. Deltakerne betalte ca kr 230 for oppholdet tirsdag til lørdag.

Her ser du noen bilder fra leiren:

 https://youtu.be/jJfE4UIS0YE

 

HER finner du mere informasjon om arbeidet i Pedro Juan Caballero

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com