STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier  12. mai 2006

 

Hjalp grøftekjørt menighet på skinner

 

Oddwin Soivoll, oddwin@k-s.no 

 

Meningsfylt, konkluderer pensjonist-misjonærene Kitty og Knut Asplund om ti måneder i Paraguay for å få en grøftekjørt menighet på skinnene.

- VI VAR MEGET fornøyde med den måten å bruke vår pensjonisttid på, sier misjonærparet Kitty og Knut Asplund om de ti månedene de tilbrakte i sitt tidligere misjonsland. Paraguay. Da de ble invitert ut for å hjelpe til i en vanskelig periode for en av menighetene, var de spente på hvordan det ville gå, blant annet økonomisk.

- Det har gått over all forventning. Kursen var slik at vi har fått mye for våre norske kroner. Det har vært en glede å kunne hjelpe nasjonale medarbeidere, sier Kitty. Hun har et talent i å få sagt mye, svært mye, på kort tid.

- Mange av våre venner støttet oss i dette arbeidet, både i bønn og økonomisk. Dessverre er det ikke alle som har skrevet navn på innbetalingene, og vi har ikke fått takket dem per brev, meddeler Kitty, og vil benytte anledningen til å takke gjennom KS.

Vi treffer Asplund på et formiddagstreff i Filadelfia, Moss. De bruker mye av sin pensjonisttilværelse til å reise rundt å forkynne Guds ord og fortelle fra misjonsarbeidet. Etter treffet har vi en god prat med misjonærene, som engasjert forteller fra de ti månedene de var i Paraguay.  

Det var i menigheten i Chore at mange av vennene hadde gått ut på grunn av misnøye med lederskapet. Det hadde stoppet opp,

 

 

menigheten var kjørt i grøfta. Det hadde ikke vært jevn virksomhet i området på syv år. Noen få trofaste venner kom sammen og holdt bønnemøte sporadisk.

Spurt om assistanse

Det var da president i pinseunionen, Ramon Estigarribia, spurte det pensjonerte misjonærparet om assistanse.

- Vi forsto at dette var noe vi kunne hjelpe til med. Vi behersker språket, forstår kulturen og kjenner arbeidet, og en del av vennene fra noen år tilbake, beretter Knut Asplund.

Han medgir at det var et trosskritt å reise ut, siden Kitty er minstepensjonist og han bare så vidt over det. Deres menighet i Halden hadde ikke anledning til å stå bak annet enn åndelig støtte. Men misjonærene skrev til menigheter og enkeltpersoner de har god kontakt med, og fikk både turbilletter og til å drive virksomheten.

Asplunds fikk leid en bolig i Choré og kjøpte en bruktbil. De begynte å besøke menighetens medlemmer og de som var gått ut.

- Mange var svært fattige. Da var det godt å kunne gi dem en håndsrekning, nevner Kitty.

Asplund begynte med vanlige, offentlige møter.

- I starten var vi bare seks, syv personer på møtene. Etter hvert kom det flere til, forteller han.

- Det som lå meg mest på hjerte var å legge en solid grunnvoll, sier Knut Asplund til Korsets Seier.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com