STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Daghjemmet i Pedro Juan Caballero

 

Her er en film opptatt av Paraguaysk TV  fra daghjemmet i 2017

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com