STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Til Annas menighet.

 

Han som underskriver, Ignacio Gimenez, pastor i Iglesia Evangelica Filadelfia Indigena, menigheten i Fortuna og de øvrige vennene, er i sorg.  Som pastor, kan jeg ikke overse at jeg er hennes åndelige sønn.  For meg er det trist det som har skjedd. Hun er vår åndelige mor og grunnlegger av menigheten.  Derfor vil vi takke Annas menighet. Vi takker dere som søsken i Kristus, da vi har mottatt mye hjelp fra deres menighet. Vi er triste på  grunn av vår søsters død, og vi

 

 

 

kan ikke gjøre noe med det.  Bibelen sier at vi er pilgrimer på jorden, men Gud setter i stand en evig bolig for hans trofaste, og en dag skal vi være sammen med Anna, og andre misjonærer, sammen med Jesus Kristus.  Der vil det ikke være død, adskillelse eller sorg.  Vi ber om styrke for dere venner, og at dere følger Herren inntil målet er nådd

Må Gud velsigne dere alle.

 

Ignacio Gimenez

Pastor

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com