STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Nytt fra Paraguay

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

Januar 2006

 

Kjære venner!

Vi har det fortsatt bare bra her i Paraguay, og veksler mellom å være i Paso Cadena, Fortuna og Asuncion.

Den 22.  desember feiret vi jul hos Davids foreldre, Laura og Bengt Axells, sammen med, Ariel og Elisabeth med familie.  Vi var en hel gjeng, og hadde en fin kveld sammen.

Julaften reiste vi til indianerkolonien Paso Cadena sammen med Ariel (vår yngste sønn). Vi var framme på ettermiddagen. På kvelden var vi på møte i kirken.  Her er det tradisjon for å være i kirken til kl 24, men vi var trøtte etter reisen (7 timer), så vi måtte gi oss ved 21-tiden.

Julefesten ble hold 1. juledag ettermiddag i flott og svært varmt vær.  Det var mye sang. Flere av de yngste har begynt å synge med kjente sangeres ”playback”, så det høres riktig flott ut. Rudolf forkynte julebudskapet, og etter møtet var det utdeling av julekake og saft, som vi hadde med oss fra Asuncion.

 

Romjulen var vi på barnehjemmet i Porto Xavier, Brasil. Det er alltid trivelig å komme dit, og treffe lederne, Marisa og Valter og alle barna.

Nyttåret feiret vi i Porto Alegre, Brasil, sammen med mange ungdommer som har bodd på barnehjemmet i Porto Xavier, Brasil. Det er flott å se at de klarer seg godt, til tross for en vanskelig barndom!

Vi var tilbake i Paso Cadena først i januar, og fikk noen travle dager der.  Hver dag hadde vi åpen klinikken, og opp til 50 personer kom hver dag for å søke hjelp.  Noen var skikkelig syke, andre hadde småplager.  Det er langt til lege, og medisinen er dyr, så da benytter de anledningen til å få gratis medisin. 

 

 Svært mange kommer til ”stasjonen” og ber om penger, eller arbeid. Det er nemlig svært vanskelig å få arbeid på gårdene eller i skogen rundt omkring.  Stor-gårdene har mekanisert jordbruket, og bruker gift mot ugraset.  Derfor er det svært mange som har store økonomiske problemer, særlig når de er syke, er gamle, eller enker med små barn.  Vi prøver å hjelpe, men heller ikke vi har mye å rutte med. Vi fikk med oss ca 10000 kr til drift, samt at vi får ca 750 kr pr mnd til en ”sykekonto”.  Nesten alt er oppbrukt.  I tillegg har vi midler til Organisasjons-prosjektet, men de kan ikke brukes til annet enn det.

Vi formidler gjerne midler til disse fattigste av de fattige her i Paraguay, både til sosialhjelp og menighetsarbeid. Det går ”hand i hand”.   Midler kan sendes slik: Pinsemenigheten Betanias Ytre Misjon, Postboks 167, 3251-Larvik, konto 2440.07.59142.  Merk sendingen med ”Drift, Paraguay”

Vi var også med på årsmøtet for indianermenighetene.  Det er nå mellom 200 og 300 medlemmer til sammen i disse små menighetene.  De trenger fortsatt vår støtte, ettersom de både er fåtallig og økonomisk svake.

Fk lørdag drar vi til indianerkolonien Fortuna.  Skal da til noen kolonier i nærheten hvor det etter hvert skal bygges skoler.

Det en glede for oss å være her, selv om alt ikke er like bekvemt som hjemme. Vi ønsker å fullføre den gjerning vi kjenner oss kalt til.  Vi er svært takknemlig for alle som vil støtte arbeidet i bønn og med midler! 

Skriv gjerne!

 

Med vennlig hilsen

Brit-Lajla og Rudolf

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com