STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 

Nytt fra Paraguay

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

Mai 2006

 

 

Kjære venner!

Jeg takker alltid Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. 1.  Kor 1. 4

Vi skulle ha skrevet for flere uker siden, men tiden har gått så aldeles i fra oss. Det har vært en svært travel tid.

Vi dro til Paso Cadena den 17.  mai, og på ettermiddagen hadde vi møte med diverse ledere.  Vi dannet en gruppe som skal ta ansvaret for prosjekter blant indianerne i området. Det interessante er at nå er det ganske mange med høyere utdanning som kan ta ansvaret for utviklingen i koloniene. Prosjektene blir gjennomført via indianermenigheten.  Nye lover krever at økonomien i menigheten skal legaliseres, så vi har nå et større arbeid på gang for å gjennomføre det.  Den 7.  juli har vi seminar i Paso Cadena hvor dette er tema.

Samtidig som vi er rundt omkring og holder seminarer, er det stadig vekk syke som trenger tilsyn. I blant må vi til sykehus med syke. En lørdag kveld kom en brasilianer med en svært dårlig indianer.  Vi skjønte at det sannsynligvis var tuberkulose i siste stadium. Ettersom det er svært usikkert å reise om nettene (fare for overfall), kunne vi ikke reise før søndag morgen. Etter 7 timers reise kom vi til indianersykehuset i Limpio, og pasienten ble straks tatt imot. Noe få dager etterpå skulle vi besøke ham, men da var han død. Dessverre så tar tuberkulosen mange liv her i Paraguay.

Ettersom vi arbeider i flere indianerkolonier, blir det en gods del kjøring.  Samtidig benytter vi anledningen til å møte de forskjellig venneflokkene som fins rundt omkring, både blant mestisene og indianerne. Dessverre så har indianerkirken i Curuguaty-området hatt mye problemer på grunn av uheldig administrasjon av eiendommer / økonomiske midler. Det har resultert i at det har blitt mange alvorlige samtaler med diverse ledere. Vi ser at dette har fått ganske uheldige konsekvenser for menigheten. Men vi håper og ber om at menigheten skal komme seg igjennom denne krisen. Bildet er fra møte i ”1.  de Mars”.

Derimot så opplever menigheten i Paso Cadena-området en god tid.  Sist i mai hadde de en kampanje hvor det samlet seg mye folk.  Martin Fernandes er leder der.  Han er også leder for sammenslutningen av indianermenigheter (La Iglesia Filadelfia Indigena).

I juni har vi hatt besøk av Aashild og Jørgen Cloumann.  Han er leder for Feltutvalget for Latin-Amerika (PYM).  Sammen har vi besøkt omtrent alle stedene hvor det er arbeid som er startet opp av norsk misjon.  Det startet med ledersamling i Villarrica.  Menigheten ble grunnlagt av Gunvor og Josef Iversen.  Der er nå omkring 150 medlemmer.   Så besøkte vi jentesentret i Caacupe.  Det var sterkt å møte unge og eldre kvinner som virkelig hadde opplevd livets skyggeside.  I Atyra er det senter for gutter / menn. Det er i hovedsak gatebarn / ungdom / menn som har bak seg et forferdelig liv med rus, vold og kriminalitet.  Det er vanskelig å forestille seg hvilket liv de har levd.  Antonia og Ovidio gjør en kjempejobb. Ovidio må være Paraguays ”Ludvig Karlsen”! Både bakgrunn og innsats ligner! Ovidio kommer til Norge til høsten.

 

Så gikk turen til Paso Cadena, diverse kolonier (guarani og ache) og Fortuna-kolonien. I Fortuna fikk vi møte ledelsen for indianerkirken. Det er tydelig at krisen i menigheten bekymrer dem! Be for dem!!!

Deretter dro til  Yby Yau (bildet) hvor vi var første periode. Her er arbeidet i sakte vekst.

I Pedro Juan Caballero (på grensen til Brasil) var vi på daghjemmet (bildet med flagg) som Elsa og Gunnar Pettersen bygde. Der er det nå over 180 barn (fra spedbarn til 5 kl).  Barna kommer fra slummen rundt omkring daghjemmet. Noen barn bor på søppelfyllingen ikke langt fra daghjemmet. 

Miriam og Alfred gjør en meget god jobb der.  Her er barnehage, samt førskole og skole til 5.  klasse.  De følger et kristent opplegg i undervisningen.

På tur sørover var vi innom Chore.  Menigheten er nå i god vekst, og det råder optimisme der!  Kitty og Knut var der nesten ett år, men reiste hjem i november 2005. 

Som fortalt i annen e-post, har vi store problemer med økonomien i den videregående skolen i Paso Cadena.  Vi mangler penger til lønn fra og med juni måned.  Dessverre så får vi ikke midler fra NORAD til drift. Pinsemenigheten Klippen, Sandnes / Ingvald Skretting har støttet arbeidet lenge, men nå er det problemer med å få inn nok midler til arbeidet. Vi som er her, får dette ”helt inn på livet”, og synes virkelig det er å beklage om skolen må stoppe midt i skoleåret, og det bekymrer oss virkelig!  Vi trenger ca 11 000 kr  pr måned inntil Den Paraguayske Stat kommer med lærerlønninger.  Men det er en meget problemetisk og langdryg prosess!!!

Vi ville være svært takknemlig for hjelp til indianerskolen.  Bruk kontoen nedenfor!!!

Men vi er i full gang med å fullføre selve skolebygget (NORAD-støtte). Likeså fortsetter alle studentene sine studier med støtte fra NORAD.

Vi har snart ferie, og skal tilbringe den i Larvik sammen med barn og barnebarn.  I august skal vi feire bryllup for Hosna og Ariel (sønnen vår).  Samtidig blir det avskjed med Elisabeth og David og barna som skal arbeide i to år i Mosambik. Vi blir dermed spredt i tre verdensdeler. . . . . . .

Vi er tilbake i Paraguay sist i august. Det er mange utfordringer som venter da.  Be for oss og de nasjonale!

 

Med vennlig hilsen

Brit-Lajla og Rudolf

Skrevet den 9. juli 2006


Postadresse: Casilla de correo 2328, ASUNCION, PARAGUAY
E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik:
Pinsemenigheten Betanias Ytre Misjon
Postboks 167, 3251-Larvik

Konto 2440.07.59142.  Merk sendingen med ”Drift, Paraguay”

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com