STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 

Nytt fra Paraguay

 

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

 Mai - juni 2007

 Kjære venner!

 

Lov Herren, alle hedninger! Pris ham, alle folk! For Hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja! Salme 117

 

April og mai har vært preget av besøk i diverse indianerkolonier, seminarer, regn og oppbrudd. Å være i Ache-koloniene har vært interessant og nyttig. De 45 studentene som begynte på kurset, fortsetter, og er svært intereserte! Men regn har gjort at vi har mistet noe tid. Vegene blir helt ufremkommelige da.

 

Midt i april var to av våre medarbeider, Ignacio og Eriberto på et seminar i Bolivia, arrangert av Bistandsnemnden. Der møttes misjonærer og lokale medarbeider fra flere land for å studere temaer vedrørende utviklingshjelp. De kom meget oppglødde tilbake! Men skal deres drømmer bli virkelighet, er de også i behov av støtte fra vår side.

 

Anne Lise og Ole Johannes JorudDen 2. mai kom Anne-Lise og Ole Johannes Jorud til Paraguay. De kom første gang i 1974, og vi overtok etter dem i 1977. De har vært mange år i Paraguay, og skal nå fortsette arbeidet. Det gjelder skolebygg og tilsyn med studentene, samt menighetsarbeid. Vi er svært takknemlige for at det blir kontinuitet i arbeidet. Vi bor nå sammen, og de overtar hus, bil og utstyr som vi har brukt.

 

Dåp i FortunaHelgen den 12. og 13. mai var vi i indianerkolonien Fortuna. På søndag var det velkomst for Joruds og avskjed for oss. Vennene fra menigheten i Curuguaty kom på en lastebil, så det var overfylt i kirken. Der var det mye sang og hilsener, og vi fikk en fin "diplom" med takk for samarbeidet. Rudolf prekte over Salme 117.
På søndag formiddag var det
dåp i elven. 13 unge og noen voksne ble døpt. Det var flott å samles ved elven. Riktignok var det kalt vær, men ingen så ut til å bry seg om det. Enda en seier ble hentet inn.

I stedet for å feire 17. mai, feiret vi 14. mai - Paraguays nasjonaldag. Vi var da i Curuguaty, og så på "toget" av barn og unge. Alle hadde Barnetog i Curuguaty den 14. maiskoleuniformer. En del av indianerbarna hadde kledd seg ut som "indianere". Men den eneste form for musikk, var trommer, så vi savnet hornmusikken. Men flott var det!

 

Den 18. mai dro vi sammen med Joruds til Paso Cadena. Bilen var helt full av utstyr til skolen. På lørdag var det avskjed med venne i Paso Cadena. Den Videregående SkolenDa hadde to av menighetene i området (Baptistmenigheten "Hesu Mba ' e" og Filadelfia) samlet seg i Filadelfia-kirken, så det var helt fullt. Det var sang og hilsener. På slutten av møtet viste endel unge sener fra Jesu liv, blant annet om "de ti spedalske". De var skikkelig flinke!

 

Søndag og mandag ble det svært mye regn. Tirsdag var det planlagt innvielse av Den videregående Skolen "Colegio Tekoha Porã". Den Videregående SkolenMellom regnskurene ble skolerommene satt i stand, ved til grillen ble samlet inn, to kyr slaktet, tre store kaker ordnet av brasilianer-naboer, og mange andre detaljer ordnet. Hele folket var i sving. Heldigvis stoppet regnet på natten til tirsdag, men tirsdag morgen var det fremdeles litt yt. Mange gjester var invitert (til og med president Nicanor Duarte Frutos, men han og andre autoriteter kom ikke pga regnet).

 

 

 

GRILLENLitt etter litt stoppet regnet, og ved 11-tiden var omkring 600 stykker samlet på skoleområdet. Det var tog med flaggborg. Direktøren for indianerskolene, Ña Blanca og Rudolf løste båndet inn til aulaen, og inn strømmet gjestene. Men pga regnet kom bare de lokale politi, ledelsen for indianerskolene, samt lokalbefolkningen. Eunice og Eleno ledet på en utmerket måte, og det var taler og takk fra mange, inkludert Rudolf. Pastor Martin Fernandes innledet med bønn for skolen.

Fra AULAENPastoren og høvdingen utvekslet skjøter: kolonien fikk tomten og skolebyggene av menigheten, og menigheten fikk som gjenytelse den gamle misjonærboligen.

Dette er blitt et flott skolesenter, og byggmesteren Heriberto Yegros (Chacho) har gjort et flott arbeid.

Etter samlingen ble det delt ut grillet kjøtt, kake og brus til alle sammen.

Rett etterpå dro vi fra Paso Cadena til Asunción På vegen kom regnet igjen, så festen ble avviklet mellom to regnskurer.

 

Siste del av mai er avsatt til rapporter, regnskapsavslutning, overføring av arbeidet til Joruds og noen avskjeder.

 

En oppsummering perioden oktober 2005 - juni 2007, blir som følgende:

  • Deltagelse på møter først og fremst i indianermenighetene, men også i mestisermenighetene rundt omkring. Det er mange møter med lederne for indianermenighetene.
  • 28 seminarer, fordelt på 63 dager
  • Oppfølging av 12 studenter på høyskole og universiteter
  • Ferdigstillelse av første byggetrinn av den videregående skolen i Paso Cadena
  • Bygg av andre byggetrinn av den videregående skolen i Paso Cadena
  • Restaurering av gamle bygg i Paso Cadena
  • Formalisering av prosjekt-regnskapet
  • Ordnet med skjøter for skolen og menigheten i Paso Cadena, samt godkjenning av Den Videregående Skolen.

 

Utrolig nok, dette er vårt siste sendebrev fra Paraguay, for denne gang. Det føles som vi kom til Paraguay for bare litt siden...og for lenge siden. Det har vært  nesten to år med mye arbeid og opplevelser. Den 8. juni er vi igjen i Larvik, og den 2. juli begynner vi på sykehuset i Larvik. Det blir godt å komme hjem, men trist å forlate alle vennene, utfordringene og behovene...

 

Vi er takknemlige for all støtte vi - og de - har fått denne tiden. Vi takker Herren for å ha fått være så noenlunde friske, og at alt har gått greit!

 

Målet for arbeidet er å virkelig-gjøre Guds plan for alle mennesker, nemlig at alle hedninger priser ham. Åpenbaringen 7. 9 viser at det skal lykkes: Johannes "så en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte me høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet!"

 

Vi ønsker Guds rike fred, og håper på fortsatt støtte til arbeidet blant indianerne i Paraguay. Det er MYE land å innta!!!

 

 

Med vennlig hilsen

Er du interesert i mere informasjon og bilder? GÅ til DENNE SIDEN (KLIKK)

Vil du skrive ut denne siden? KLIKK HER!

Skrevet den 26. mai 2007


Postadresse: Hagaveien 50, 3271  LARVIK

E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik:
Pinsemenigheten Betanias Ytre Misjon
Postboks 167, 3251-Larvik

Konto 2440.07.59142.  Merk sendingen med ”Drift, Paraguay”

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com