STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport til PYM / FU fra Paraguay 2005

 

Brit-Lajla og Rudolf Leif Larsen

Asuncion den 25. januar 2006

 

Paraguay er en republikk i Sør-Amerika.  Ble selvstendig stat i 1811. Landet er 406752 km2 stort, omtrent som Norge.
Det er ca 5. 9 million innbyggere (WHO), ca 13,9 per km2, og øker med ca
  2,7 % i året.
Hovedstad er Asunción med ca 600 000 innbyggere. Offentlige språk er spansk og guaraní, men i tillegg fins mange mindre språkgrunner.
Omkring 97 % tilhører den Romersk-katolsk kirke. Den evangeliske kirke er i god vekst.

Den politiske situasjon.  
Forfatning av 1992. Det er flerpartisystem. President og nasjonalforsamlingens to hus, senatet (45 mdl.) og deputertkammeret (80 mdl.) velges i direkte valg for 5 år (neste gang i år 2008). Valgkampen er i full gang!
President er Nicanor Duarte Frutos. Det er stemmeplikt.
For den evangeliske kirke, er nåværende politiske ledelse en fordel.
  Også økonomien har bedret seg under hans styre.  Men det er sterke krefter som vil ha tilbake det maktapparatet (militærdiktatur) som styrte landet i perioden 1953 1989.

Omkring 32 % av befolkningen lever i fattigdom, halvparten av disse i absolutt fattigdom.  Det har vært en viss bedring de siste 2 årene.

Spesiell situasjon for grupper i samfunnet.
Gjennomsnittsalder er 75 år for kvinner og 69 år for menn. 95% av befolkningen er mestiser.  Resten er innvandrere eller indianere. 40 % er under 15 år; 56 % mellom 15 og 65 år. 

Indianernes tilhører de aller fattigste, og de senere årene har mange søkt til byene, og mange lever av tigging.

Det er stadig demonstrasjoner i hovedstaden.  Spesielt aktive er grupper av bonde-befolkningen, inkludert indianere.  Grunnene til demonstrasjonene er mangel på jord, politiske aksjoner til fordel for forskjellig kandidater osv. .  Så langt har det vært fredelig demonstrasjoner.

Den religiøse og moralske situasjonen i landet.

Da Nicanor Duarte Frutos ble presiden for ca 3 år siden, var optimismen ganske stor blant de evangeliske. Han er gift med en evangelisk troende (menonitt), og viser tydelig sympatier for den evangeliske kirken. Det har gitt de evangeliske større frimodighet. Man merke en stor tro på at den evangeliske kirke skal vokse.

Svært ofte ser vi kristne symboler (fisken, skriftsteder osv) på biler, i busser, i forretninger osv.. Det er mange kirker rundt omkring i Asuncion og omegn.

Det fins svært mange typer pinsemenigheter.  Noen svært ytterliggående. Men størst er pinseretningen av amerikanske opprinnelse, Asamblea de Dios. En av disse kirkene, Centro Familiar de Adoracion, bygger nå en kirke med 20 000 sitteplasser.

Kampanje (felleskirkelig) i mai med Franklin Graham samlet ca 45 000 hver kveld, og opptil 60 000 barn på barnemøte. I august ble mer enn 1000 personer døpt i en felles dåpshandling.

Det fins flere evangeliske radiostasjoner, hvor spesielt radioene Obedira (Asuncion) og Mensajero (Øst-Paraguay) blir hørt av svært mange mennesker. Det er Menonitt-kirken (baptist-lignende forsamling med røtter i Tyskland) som i særlig grad leder an i radioarbeidet.

Den katolske kirke er tydelig bekymret over den økte evangeliske virksomhet. Men fremdeles tilhører 97 % den katolske kirke, og engasjementet er tydelig den 8. desember i Caacupe. Da samles fremdeles mange tusen til feiring av jomfru Maria.

En stor bekymring er volden. Avisene melder om ca 1000 drap i året. Det er mulig at det nå er en viss nedgang. I tillegg kommer en utstrakt korrupsjon og offentlig vanstyre. Det rammer spesielt de fattige.

Situasjonen for den nasjonale menigheten

Vi samarbeider med Iglesia Evangelica Filadelfia (Ypacarai + utposter i hele landet) som har ca 1200 medlemmer (mestisere), og Iglesia Evangelica Filadelfia Indigena i fylkene Canendiyu, Caaguazu og Alto Parana, som har ca 200 medlemmer (indianere). Dermed er det klart at disse menigheten er svake, både organisatorisk og økonomisk.  I tillegg er det nære bånd til Iglesia Filadelfia , Asuncion (3170 medlemmer  i hele landet) og Iglesia Filadelfia i Sør-Paraguay. De tre Filadelfia-menighetene har en felles bibelskole i Fernando de la Mora. De har en felles samling hvert år.

Vi kom til Paraguay den 17.  oktober 2005. 

Arbeidet er todelt: arbeid i menigheten, spesielt blant indianerne, samt gjennomføring av seminarer for ledere i indianerkoloniene (skolene, kirkene etc). Tidsperspektivet er februar 2006 juni 2007.

Disse seminarene er en del av et NORAD - menighets-prosjekt som finansierer bygging av skoler i indianerkoloniene.  Ingvald Skretting er særlig ansvarlig for byggingen.  Nå bygges det videregående skole i Paso Cadena.  Hvert år framover skal det bygges en skole.

Vi har besøkt de aktuelle områdene i fylkene Canendiyu, Caaguazu og Alto Parana, og har informert om seminarene. 

Vi har dannet en komité for seminarene.  Medlemmer er (bildet fra venstre) Ignacio Gimenez Sales (indianer fra Fortuna), Rudolf og Eriberto Velasques Benites (indianer fra Paso Cadena).  
Eriberto ble i desember 2005 ferdig med universitets-studier i administrasjon og regnskap, og skal undervise på seminarene. Ignacio organiserer seminarene i Fortuna-området.

I undervisningen vil vi ta for oss administrasjon, planlegging, regnskap, økonomi, korrupsjon, etikk osv, og vi vil følge et fast oppsett.

NORAD støtter seminarene (inkluder bilen vi bruker).

Vi har deltatt i møter rundt omkring i menighetene.  På mange måter klarer de seg selv, men ønsker gjerne at vi er sammen med dem.

I Paso Cadena har vi drevet klinikken.  Fra før er den åpen bare en til to dager pr.  mnd.  Da kommer en lege dit.  Vi har hatt opp til 50 pasienter pr dag.  Behovet er tydelig.  Det er lang veg til lege.

Den økonomiske situasjonen blant folk er elendig, og det er stadig spørsmål om hjelp.  Vi har hjulpet en ung enke, samt gitt småarbeid (kutting av gress på stasjonen) til svært mange.

Nå setter økonomien en grense for oss, da vi ikke har fast støtte til hjelpearbeid.

Når vi er i Asuncion, deltar vi i en liten forsamling i nærheten der vi bor, eller er med på møter i en eller annen Filadlfia-menighet i området.

Planer for 2006

Vi starter opp seminarene midt i februar, og skal hver måned ha to seminarer; et i Paso Cadena og et i Fortuna.  Vi regner med omkring 25 deltakere på hvert sted. En særlig målgruppe er lærere, menighetsledere, høvdinger, og potensielle ledere.

Seminarene vil bli nyttig både for så vel sekulært arbeid (skole, små bedrifter, hjemmeindustri og lignende) som menighetsarbeid.

Vi vil fortsatt betjene klinikken i Paso Cadena, samt syke vi treffer i koloniene.  Det er også aktuelt å hjelpe fattige indianere til sykehus.

Menighetsarbeidet er en integrert del av tjenesten, så vi vil betjene de menighetene vi er i nærheten av.

Behovene videre i landet

Blant indianerne:

 • Skolebygg (pågående prosjekt)
 • Støtte til Organisasjonsutviklingskurs blant indianerne (pågående prosjekt)
 • Støtte til studenter i videregående skoler (pågående prosjekt)
 • Sykearbeid i de koloniene som ligger langt fra tettsted med helsehjelp.
 • Støtte til lærere inntil den paraguayske staten dekker lønnen.
 • Sosialhjelp til spesielt fattige.
 • Menighetsarbeid: støtte til ledere, kirkebygg.

Blant paraguayerne:

 • Økonomisk støtte til å fullføre kirken i Ypacarai.  Den gamle kirken er alt for liten.
 • Støtte til Bibelskolen
 • Nyetablering av menigheter
 • Støtte til barnehjem og daghjem.
 • Støtte til Tekove Pyahu i Atyra
 • Støtte til ny kristen skole i Ypacarai (i barnehjemmets ene bygg).
 • Støtte til studenter i videregående skoler

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com