STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Til Årsrapporten for Pinsemenigheten., Betania, Larvik

 

Arbeid i Paraguay 2005

 

Etter stor usikkerhet både med hensyn til midler og helse, kom vi til Paraguay den 17.  oktober 2005.  Vi er takknemlige over å få være her, selv om vi savner både familie og venner!

Arbeidet er todelt: Vi deltar på møter og andre samlinger i menigheter rundt omkring, både blant indianere og mestisere. Rudolf preker ofte.

Fram mot nyttår ble mye av tiden brukt til å skaffe seg dokumenter, bil, samt planlegging av seminarer for ledere i indianerkoloniene (skolene, kirkene etc). Disse seminarene er en del av et NORAD - menighets-prosjekt, som finansierer bygging av skoler i indianerkoloniene.  Nå bygges det videregående skole i Paso Cadena.  Hvert år framover skal det bygges en skole.  Rudolf får en del ansvar for økonomien / regnskapene for byggeprosjektene.

Vi har besøkt de aktuelle områdene i Øst-Paraguay, og har informert om seminarene og besøkt menighetene. 

Vi har dannet en komité for seminarene.  Vi har en lærer som har studert regnskap/administrasjon på universitetet, sammen med oss.  Han heter Eriberto, og er indianer fra Paso Cadena. 

I Paso Cadena har vi drevet klinikken.  Vi har hatt opp til 50 pasienter pr dag.  Behovet er tydelig.  Det er lang veg til lege.

Den økonomiske situasjonen blant folk er elendig, og det er stadig spørsmål om hjelp.  Vi har hjulpet spesielt trengende (enker, gamle, syke), støtte til menigheter, samt gitt småarbeid (kutting av gress på stasjonen) til svært mange som er på leting etter arbeid. Lønn er kr 35 pr dag!  Utfordringene overgår mange ganger våre ressurser. 

Vi er svært takknemlig for all støtte fra menigheten.  Vi er ikke her for å oppfylle egne drømmer, men for å spre evangeliet her i Paraguay. 

Be for oss at det må lykkes!

Brit-Lajla og Rudolf

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com