STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Årsrapport 2014 for Pymisjon.com

 

Arbeidet har hatt fokus på følgende områder:
 

 1. Bokprosjektet.
   
  • Egenandelen ble på ca kr 156.000, men vi manglet kr 88.400 for å nå målet. Dette vil ble betalt i 2015 / 2016. Menigheter, PYM Barnehjelp og enkelt-personer er med og bidrar. Regnskapet ser du HER! Har du spørsmål til regnskapet, ta kontakt HER!
   Problemer med å skaffe egenandel, gjør at prosjektet sannsynligvis må avsluttes i 2015. Det er å beklage, ettersom det gjøres en svært viktig jobb for indianerne.
    
  • Bokprosjektet har fungert meget godt gjennom hele året. Rudolf besøkte prosjektet i februar (for egen regning).  I November var det en evaluering ved konsulent fra Norge. 2014 var det siste året i denne prosjekt-perioden.

   For 2015 blir det et redusert prosjekt, hvor en blant annet skal søke å få det produserte materiellet integrert i skoleministeriets planer.
    
  • I januar og juli oversatte Rudolf rapportene fra prosjektene i Bolivia og Paraguay. Dette i tillegg til utallelige kontakter med PYM-kontoret og prosjekt-kontoret i Paraguay. Man opplever at det gjøres et skikkelig og profesjonelt arbeid. Du finner årsrapporten for bokprosjektet HER!

   Prosjekt-konsulent Solveig Irene Seland sluttet som konsulent for Paraguay / PYM den 31.12.14. Hun gjorde et viktig og godt arbeid for prosjektet.

   En ny begynner midt i januar 2015.

    
  • Studentene: 7 stykker har studert på høyskole, og avsluttet studiene på slutten av året. Kostnaden til studentene tilsvarte egenandelen. Det er ingen studenter i 2015.

  • Det har vært jevnlig pedagogiske seminar på indianerskolene rundt omkring, spesielt knyttet til lærebøkene som produseres.

 1. Bibelskolen ITF: Ni studenter har fått støtte til å studere dette året. En sluttet i juni. Resten fullførte studiet. Dette er en viktig investering i framtidige ledere blant både indianerne og mestiserne. Drifts-støtte til ITF har vært finansiert av Pinsekirken, Nesodden, og stipender har vært finansiert av Paraguay-Misjon v/ Ole Johannes Jorud, Røros og omeng pinsemenighet, Filadelfia, Vennesla, Salen, Halden, Klippen, Sandnes, samt enkelpersoner.
  Skolen hadde avsluttet-feiring i Filadelfia, Ypacarai. Se
  HER!
   
 2. Indianermenigheten: I 2014 har vi støttet evangelisering rundt til de forskjellige kolonier. En menighet ble etablert i indianer-kolonien ITAYMI. Med hjelp fra en Koreansk metodist-menighet er det satt opp en enkel kirke. I september ble taket ødelagt under en sterk hagel-storm. Det ble reparert med midler fra Norge.

  Det har vært
  bibelhelger med Agustin Estigarribia, samt kurser for søndagsskolelærere i regi av søndagsskoleunionen LIPPEN. I forbindelse med privat-besøk i Paraguay, besøkte Brit-Lajla og Rudolf menighetene, både i Fortuna- og Paso Cadena-området. Det er tydelig at de trenger vår støtte, for de står i en ofte tøff åndelig situasjon. Og de er fremdeles fåtallige.
   
 3. Det øvrige arbeidet i Paraguay: I den grad det er mulig, besøker vi menigheter og ledere også i det øvrige arbeidet (mestiserne). Det er mye interesant som foregår. I februar var vi med på innvielsen av en flott kirke i Chore. Fire kirker (Pedro Juan Caballero, Tobati, Ypacarai og Villarrica) var under bygging i 2014.

 4. Hjemmet for uføre i Ypacarai, daghjemmet / skole i Pedro Juan Caballero og Evangelisentret i Atyra fungerer med støtte fra Norge. I tillegg fungerer skolen "El Reino Noruega" i Ypacarai. Den mottar bare en liten støttet fra Norge.

  Tobati-menigheten har også ansvaret for et kvinnesenter, samt et lite barnehjem, stort sett finansiert med Paraguayske midler.

  Det er også startet et arbeid blant indianere i Chore-området.

 

Vi takker så hjertelig for støtten til arbeidet i Paraguay, og ønsker dere Guds rike velsignelse igjen!

Se også:

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com