STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Årsrapport 2015 for Pymisjon.com

 

Arbeidet har hatt fokus på følgende områder:
 

 1. Bokprosjektet.
   
  • Prosjektet fortsatte i redusert form høsten 2015. Svært mye regn gjorde det vanskelig å nå oppsatt mål, så noe gjenstår til 2016. Men prosjektet som sådan, avsluttet den 31. desember 2015.
   Egenandelen ble på ca kr 79.846. Ved årsskiftet manglet det kr 2.303. Menigheter, PYM Barnehjelp og enkelt-personer er med og bidrar. Regnskapet ser du HER! Har du spørsmål til regnskapet, ta kontakt HER!
    
  • På høsten 2015 fikk vi vite at NORAD ikke fortsetter med prosjekter i Paraguay. I tillegg har DIGNI bestemt at de vil bare ha prosjekter i land hvor minst to av deres medlemmer (kirker) er tilstede. Dermed er en lang periode over. NORAD har støttet, prosjekter i Paraguay helt siden 1974.
    
  • I mars - april var Brit-Lajla og jeg igjen i Paraguay, denne gangen sammen med ny prosjektleder i PYM, Eva Holmkjem. I tillegg møtte en innleid konsulent som foretok en gjennomgang av prosjektet i november 2014. Gjennomgangen av konsulentens evaluering ble vanskelig, spesielt på grunn av stor kulturell avstand, og forståelse av prosjektets arbeidsform og beskrivelse av mål-oppnåelse. Men noen av konklusjonene i evalueringen, ble tatt videre i avslutnings-prosjektet i 2015.

   Vi mener dette har vært et meget vellykket prosjekt, som har gitt tre indianer-grupper 68 forskjellige lærebøker, omkring 40 studenter har fått stipend for å studere på høyskole, et ukjent antall seminarer er gjennomført i indianer-skolene, og dette har vært med å løfte nivået i indianer-skolene..
    
  • Rudolf har oversatt endel dokumenter fra prosjektet i Paraguay. Dette i tillegg til utallelige kontakter med PYM-kontoret og prosjekt-kontoret i Paraguay. Man opplever at det gjøres et skikkelig og profesjonelt arbeid.

 1. Bibelskolen ITF: Fire studenter har fått støtte til å studere dette året, og alle fullførte studiet. Dette er en viktig investering i framtidige ledere. Drifts-støtte til ITF har vært av oppsparte midler, og stipender har vært finansiert av Paraguay-Misjon v/ Ole Johannes Jorud, Røros og omeng pinsemenighet, Pinsekirken Elim Eikenosvåg, Filadelfia, Dalen, Betel Hjartdal, Betel Vallset, Filadelfia Trøgstad, samt enkelpersoner.
  Skolen hadde avsluttning i Filadelfia, Asuncion. Du ser studentene
  HER!
   
 2. Indianermenigheten: I 2015 har vi støttet evangelisering rundt til de forskjellige kolonier. Et nytt lokale ble bygd i indianer-kolonien Yataty, og man startet bygging av et lite lokale i Americanoque.
  Det har vært
  bibelhelger med Agustin Estigarribia, barne- og ungdomsleirer, kampanjer, samt kurser for søndagsskolelærere i regi av søndagsskoleunionen LIPPEN. I forbindelse med privat-besøk i Paraguay, besøkte Brit-Lajla og Rudolf menighetene, både i Fortuna- og Paso Cadena-området. Det er tydelig at de trenger vår støtte, for de står i en ofte tøff åndelig situasjon. Og de er fremdeles fåtallige.
   
 3. Det øvrige arbeidet i Paraguay: I den grad det er mulig, besøker vi menigheter og ledere også i det øvrige arbeidet (mestiserne). Det er mye interesant som foregår, men også utfordrende ting som skjer.
  Fire kirker (Pedro Juan Caballero, Tobati, Ypacarai og Villarrica) var under bygging i 2015.

 4. Hogar Norma, hjemmet for uføre i Ypacarai og daghjemmet / skole i Pedro Juan Caballero fungerer med midler fra Norge. Dette er en stor økonomisk utfordring. Evangelisentret i Atyra har hatt større økonomiske problemer, og ble ved årsskifet midlertidig stengt. I tillegg fungerer skolen "El Reino Noruega" i Ypacarai. Den mottar bare en liten støttet fra Norge.
  Tobati-menigheten har hatt et arbeid blant kvinner (Caacupe) og et barnehjem (El Paraiso), men begge er stengt pga økonmien.

  Det er også startet et arbeid blant indianere i Chore-området.

 5. Kjellaug Palma Sjølund arbeider fremdeles i Lambare, og Gunvor og Ingvald Skretting er mye engasjert i og ut fra menigheten i Chore.

 6.  Landutvalget for Paraguay - LUPY - ledes av Rudolf, og holder kontakt med arbeidet i Paraguay.

 

Vi takker så hjertelig for støtten til arbeidet i Paraguay, og ønsker dere Guds rike velsignelse igjen!

Se også:

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com