stott 

 

 

 

STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2020 for PyMisjon

 

Resyme av oppgaver som er omtalt i pymisjon.com (nevnes også i rapport fra LUPY).

Aktuelle saker:

 • Bibelskolen ITF: Det ble ikke startet opp nytt kull i mars. Dette skyldes manglende økonomi, og etter hvert pandemien. Det var opprinnelig et ønske om å bruke "Bibelskole-mislene" til kirke-bygg, men det fikk en ikke gjennomført.
 • Indianerkirken:
  • Det gis fremdeles en mindre støtte til  Ignacio Gimenez, Ramon Gomez og leder for indianerkirken, Ignacio Portillo for å reise på utpostene.
  • Paraguay-Misjon Trøgstad Pinsemenighet, Betel Vallset, Betel Hjartdal og Filadelfia Dalen v/ Ole Johs Jorud), ParaguayMisjon (v/Rudolf), Røros Pinsemenighet, Pinsemenigheten Betania, Larvik, Pinsekirken Elim, Eikenosvåg, Diverse private har bidratt med midler til arbeidet. Dette går også til leirer, årsmøte, stipender, konferanser, kampanjer, reiser til utposter, samt hjelp til syke..
  • Omkring 50 personer er blitt døpt i løpet av året. Nytt er at nå kommer folk av Mby'a-stammen. De har vært svært avvisende til evangeliet.
 • Kontakter:  
  • Det er stadig SKYPE / mobil-samtaler / eposter / Facebook-meldinger med både ledere i indianer-menigheten, og mestiser-menigheten. Tema er støtte til diverse prosjekt, informasjon, i blant problemer etc.
  • Lars Morgan Førland er vår kontakt med mestisermenigheten.
  • Ingvald Skretting har kontakt med menigheten i Paso Cadena-området. Gunvor og Ingvald var i Norge ca 6 mnd, og returnerte til Paraguay først i januar.
  • Ole Johs Jorud og Rudolf Leif Larsen har kontakt med indianer-menigheten i Curuguaty-området.
 • Ikke-finansierte behov / søknader:
  • Ferdigstillelse av kirkene i Ypacarai, Bella Vista, Pedro Juan Caballero og Itakyry, Alto Paraná (menigheten har satt opp taket (tinglado), men mangler finansiering av selve bygget).
  • Flere små-kirker blant indianerne.
  • Vedlikehold og reparasjoner på indianerkirkene.
  • Det er svært mange ønsker fra spesielt de vi kjenner fra før. Svak økonomi gjør at man må holde igjen på bruken av midlene vi har til rådighet.
 • Corona-situasjonen:
  • Paraguay ble tidlig i februar 2020 nedstengt. Det var portforbud det meste av døgnet. Derfor var døds-tallet svært lavt i mange måneder. På slutten av året er tallet ca 2.500 døde. Heldigvis har indianer-koloniene vært spart, både for smitte og sykdom og død.
  • Menigheten i Fortuna begynte å arrangere møter inne i skolen, men etter hvert rundt omkring i husene.
  • Søndagsskolene ble også nedstengt, men Margarete Sales Portillo oppsøkte barna rundt omkring, og gav dem oppgaver de måtte løse.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com