STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 1959 (?)

 

Anna Strømsrud til Paraguay

 

 

"Frels dem som hentes til døden y og hold tilbake dem som skjelvende føres bort til retterstedet" (Ordspr. 24, 11).

Jeg er veldig glad for at jeg nå kan gjøre mitt misjonskall til Paraguay kjent i K.S.

Jeg har vært frelst fra de tidligste barneårene, og allerede i 14 års alderen, da jeg ble åndsdøpt, kjente jeg at Gud ville noe spesielt med mitt liv. Men jeg, som kanskje også mange andre, var ikke straks villig til å gå Guds vei. Det var så vanskelig å forstå at Gud nettopp skulle kalle meg til å gå ut med sitt budskap.

Men etter flere års kamp som endte i fortvilelse fordi jeg mistet freden i mitt hjerte, ble jeg villig til å gå Guds vei. Å underfulle dag da jeg fikk legge meg helt på Herrens alter! En vidunderlig fred og glede fylte mitt hjerte.

Etter at jeg hadde gått Bibelskolen i Filadelfia i 1951, reiste jeg som evangelist til Nord-Norge, hvor jeg har virket sammen med str. Antonette Medby i åtte år. Det har vært en rik tid, mye kamp, men også herlige seirer. Jeg er så takknemlig for denne tiden sammen med str. Medby.

Behovene er så store for vitner i Nord-Norge, så da jeg forsto at Gud kalte meg til å dra ut til mionsmarken, ble jeg spørrende og tvilende. Men etter mye bønn forsto jeg klart Guds vilje, og det er Hele mitt hjertes lengsel å få være i Guds fullkomne vilje med mitt liv.

Det var ikke lett å rive seg løs fra Senja, og tanken på å reise fra Norge og ut i det ukjente nesten skremte meg. Men Gud har løst alle bånd, og nå ser jeg med glede og forventning fram til den dagen da jeg kan få reise ut til det folket som Herren har kalt meg til.

Jeg er så takknemlig til menigheten Eben-Ezer, Lårdal, og likså støttemenigheten Eben-Ezer, Dalen og Betel, Vallset, for den tillit de har vist meg.

Kjære venner, be inderlig for meg, at jeg i sannhet må være et sendebud i Kristi sted.

Deres for indianernes frelse Anna Strømsrud,

 

 

Anbefaling

Søster Anna Strømsrud menigheten Betel, Vallset, og hatt menighetens anbefaling som evangelist i flere år. Hun har virket mest nordpå, og Herren har stadfestet hennes kall. Da hun gjorde kjent at hun hadde kall til Paraguay, syntes vi det var sørgelig at vi ikke maktet å stille oss som hennes utsendermenighet på grunn av andre forpliktelser.

Nå har imidlertid Herren åpnet veifor henne på en annen måte, og vi takker Gud sammen med vår søster.

Vi vil anbefale vår søster på det beste. Som den ydmyke og gode kristen hun er, søker hun ikke sitt eget, men er innstilt på å ofre seg helt for andre.

for Menigheten Betel, Vallset, Halvor Sjølie.

På menighetsmøte 29. oktober vart det i menigheten Eben-Ezer, Lårdal, vedteke å stille seg som utsendarmenighet for syster Anna Strømsrud, som har misjonskall til Paraguay. Som støttemenighetar står menigheten i Eben-Ezer, Dalen i Telemark, såman med menigheten på heimstaden hennar, Betel;

Vallset.

Syster Anna har virka ein tid i bygdene i Øvre Telemark, og har hatt den aller beste inngang. Ho har eit brennande vitnesbyrd, og vi har lært å kjenne henne som ein god kristen.

Då dei midlar som både vi som utsendarmenighet og støttemenighetane kan yta, ikkje er serleg store, vil vi på det varmaste anbefale sysler Anna til vennenes gjestfrihet og offervilje når ho no skal samle inn til utreisa.

Misjonskasserar for henne er Half d. Strømstad, adr.: Lårdal, Telemark.

Åa. Nyland, forst.     

Bjørn Midtbø, Aslak Seletøy Torbjørn Andersen eldste.


Anna Pauline Strømsrud er født 9. februar 1930 l Løten. Har realskole, er utdannet barsel- og spebarnspleie og sykepleie. Har dessuten bibelskole i Filadelfia, Oslo, 1951 og 1958. Har reist som evangelist i Nord-Norge og Telemark.
Reiste til Paraguay 12. aug. 1961.

Utsendennenighet: Eben-Eser, Lårdal, Telemark. MisJ.kasserer:  Halfdan Strømstad, Lardal, Tele-mark.  

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com