STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier 12. desember 1979

 

«Er Gud for oss, hvem er så imot oss?»

 

Rom. 8:31

I 1967 begynte Astrid Myrvold og jeg, sammen med Milton Laranjeira det oppsøkende arbeidet blant tavytera-stammen i Amambay. Vi visste at skulle være tusenvis av dem spredt utover i de store skogene. Noen hadde vi fått kontakt med. men de var heller litt reserverte og redde for oss. Det var vanskelig å vinne deres tillit. En dag var det som om mismotet ville storme løs på meg, og Satan sendte ut sine tvilende piler. «Du kan vel se at det ikke nytter med dette folket, de kommer aldri til å ta imot dere. Gå til andre steder der det er lettere å arbeide.» Slik talte den gamle slangen, og jeg begynte å lytte. Han hadde visst rett. Det hele syntes så håpløst.
Men jeg satt i slike tanker, klappet det ute i gården hos oss. Jeg tenkte kanskje det var en av naboene som kom på besøk. Vi hadde leid et hus i byen, og hadde fått kontakt med en av naboene. Stor ble min forundring da jeg kom ut og fikk se en indianer stå der. Han hilste og spurte om det var her misjonærene bodde. Det kunne jeg bare bekrefte , og ba han komme inn. Han tok opp noen papirer han hadde godt forvart i et bambusrør, og rakte meg. Det var for å presentere seg. Selv kunne han ikke lese. Papirene var fra indianerdepartementet. og fortalte at han var overhøvding. Jeg ble meget glad og spurte hvorfor han kom. Jo, han hadde hørt at vi reiste rundt om i skogene, og at vi hadde medisiner til de syke. Vi hadde ikke vært på de kantene mannen kom fra, og visste ikke at det  fantes så mange indianere bare to mil fra byen. Nå ba han oss så inderlig å komme også til dem. Det var så veldig mye syke der.

Tvil og mismot som nettopp hadde villet bestorrme meg, ble jagd vekk. og lovsangen fylte mitt hjerte. Det var noen som hadde bruk for oss. noen som ønsket at vi måtte besøk? dem. A.så sendte Gud ingen ringere enn selve overhøvdingen for å oppsøke oss. Det ble en veldig oppmuntring for meg. Først hadde han gått over to mil for å komme til byen, og siden hadde han gått gate etter gate og spurt etter misjonærene inntil han fant oss.

Vi bestemte en dag for å besøke dem, og det var et gripende syn som møtte oss første gang vi kom til Consuelo'y. Høvdingen hadde samlet masse indianere rundt hytta si, og der satt de og ventet på oss. Vi fikk hjelpe mange syke. Da sykebehandlingen var over, ba vi om å få ha et lite møte der, og det fikk vi. Milton. som selv er indianer, fortalte dem enkelt om Jesus. Siden lærte han dem et par små kor. Jeg satt der grepet og takknemlig. Finnes det noe større enn å få være med å få bringe Livets budskap til dem som j aldri har hørt om Jesus?          

Med høvdingen Agavito Mendoza's besøk hos oss, ble det en forandring i vårt arbeide blant indianerne. De begynte å få tillit til oss. og til flere steder ble vi bedt om å komme. Sykebehandlingene var med å bane vei for oss slik at vi også kunne få forkynne dem evangeliet.

Nå er det flere år siden Agavito døde. Jeg mistet en oppriktig og trofast venn når han gikk bort, og det ble et stort savn. men jeg tror jeg skal møte han igjen i himmelen. Han var den første frukt av vårt virke i Amambay.

Siden har arbeidet utvidet seg mere og  mere.   Indianerkolonien  og misjonsstasjonen Eben-Ezer ble en realitet i 1969. Antropologene sa til meg at indianerne aldri ble å bosette seg på dette stedet. Men Gud har gjort et under, mange familier har bosatt seg i kolonien, flere er blitt frelst, og noen er døpte. Det er Guds underfulle verk. Han elsker indianerne, og derfor har han bedt oss å gå for å bringe dem dette glade budskap.

Jeg er gla og takksam at Gud betrodde meg kallet å få være med og bringe Livets ord ut til skogens folk. Det er stort å få gå i de gjerninger som Gud har lagt ferdig før verdens grunnvold ble lagt.

«Er Gud for oss. hvem er så imot oss?»

Anna Strømsrud

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com