STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

KS 1995 ?
Bygger videregående skole for indianerne

VIDAR FRISLIE

 

Hvis indianerne ikke får utdannelse taper de i kampen om livsgrunnlaget og arbeidsplassen i indianerkolonien. Sivilisasjonen spi ser seg dag for dag innover skogene til indianerne, og det te øker behovet for en videregående utdannelse, sier misjonær Anna Strømsrud.

Hun skal være med å bygge en videregående skole til ca. 200.000 norske kroner. 20% av beløpet skal jeg skaffe via givere i Norge. Resten håper vi Norad dekker, sier Anna Strømsrud til KS.

Skolen skal i begynnelsen ta imot 30 elever fra ungdoms skolealderen og oppover. Den skal romme tre undervisnings rom, et arbeidsværelse og rom for administrasjon. Det er lærere, agronomer og helseper sonell   indianerne   trenger mest. Noen av de lærerne som underviser i grunnskolen i dag har ikke gjennomgått hele ungdomsskolen engang. De vil gjøre en mye bedre jobb hvis de var faglært.

Trenger dem

Det er viktig at indianerne får sin utdannelse uten å måtte reise til byen, da de ofte ikke kommer tilbake etter utdannelsen. Indianerkolonien trenger dem. Derfor må de få utdannelsen i kolonien, sier Anna, som skal bruke somme ren i Norge til å samle inn penger til skoleprosjektet.

Drift

Indianerne og staten står fullt og helt for driften av skolen. Det er det som gjør at jeg kan stå for dette prosjektet. Når skolen er

 

ferdig, leverer vi bare nøkkelen. Da driver de skolen selv. Det  gjør at vi binder   ikke   opp   verken arbeidskraft eller penger utover byggingen. Målet med misjonsvirksomheten  er jo også dette, at de skal klare seg uten oss, sier Anna Strømsrud, som har 34 års erfaring med arbeid blant indianerne i Paraguay.

Egeninnsats

Misjonen må selv skaffe 20% av midlene til prosjekter som Norad støtter. Før kunne indianerne jobbe for dette beløpet. Det var en meget god løsning for misjonen. Denne ordningen har opphørt. Nå må denne andelen komme fra Norge. Det er denne summen jeg håper at de som har hjerte for indianerne vil bidra med. 40.000 kroner er den andelen vi må skaffe for å kunne reali sere skoleplanene.

Nød for prosjektet

- Har du erfaring med liknende innsamlinger?
- Jeg var på en møteserie i Telemark for å skaffe penger til en kirke som skulle bygges forrige gang jeg var i Norge. Et ektepar fra Telemark fikk nød for prosjektet og bygde praktisk talt hele kirken. De ga 55.000 kroner. Og det var nesten alt vi trengte.

Så jeg har tro til Gud at noen blir minnet om å gi pengene  denne  gangen  også, avslutter Anna Strømsrud, som etter en sommer på Hedemarken reiser ut igjen til høsten.

Ønsker du å støtte prosjektet, sendes pengene til Vallset Pinsemenighet ytre misjon, 2332-Åsvang.

Postgiro: 0808.36.87100.     

Bankgiro: 6163.2000.226.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com