STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 31.desember 2004

 

Kitty og Knut Asplund ut til ny misjonsperiode: Blir ikke pensjonister!

 

Oddwin Solvoll

 

I praksis blir vi ikke pensjonister, sier misjonærparet Kitty og Knut Asplund som nok en gang forbereder seg til en misjonsperiode i Paraguay. I januar drar de avgårde.

PARET HAR I en årrekke vært misjonærer på ulike steder i Paraguay men har etter oppnådd pensjonsalder har slått seg til i Sponvika ved Halden og driver en del møtevirksomhet.

- Selv om vi er i Norge, tenker vi på arbeidet i Paraguay hele tiden, innrømmer han.

Da president for de 27 pinsemenighetene etablert av norsk pinsemisjon, Ramon Estigaribia, i sommer var i Norge, la han fram for Asplunds behovet for hjelp en periode i Filadelfia-menigheten i Choré, Den er ikke så stor, men er hovedmenigheten i sitt område med flere utposter. Det har vært problemer i hovedmenigheten med den følge at mange medlemmer har gått ut og virksomheten på det nærmeste har stanset opp.

Kitty og Knut Asplund har arbeidet i dette området før og kjenner de lokale forholdene meget godt.

Ramon Estigaribias ønske var at jeg kunne gå inn som pastor i

 

 

Filadelfia-menigheten i Choré og samle vennene igjen. Det er en oppgave jeg ser at jeg kan ta på meg og ønsker å arbeide nært sammen med en nasjonal som kan videreføre arbeidet, uttaler Knut Asplund.

Kitty er omsorgspersonen som har lett for å prate og komme i kontakt med folk. I tillegg synger og vitner hun i møtene.

- Jeg kjenner at jeg gleder meg til å reise og treffe igjen vennene, ytrer Kitty. Men det blir leit å reise fra familien, spesielt gamle far i Rakkestad. Jeg orker ikke å tenke på avskjeden, sier hun hoderistende.

Jeg tror dette er noe som kan bidra til at vennene kommer tilbake til Filadelfia, da de antakelig har sluttet i menigheten på grunn av uheldige omstendigheter, ikke fordi de har forlatt Gud, uttrykker Knut Asplund.

Misjonærparet, som ikke blir pensjonister i praksis, ser for seg en periode på seks til ti måneder i Paraguay.           

- Kanskje blir det flere kortere perioder i denne viktige tiden for menigheten, undrer Asplunds.

Paret reiser ut etter invitasjon fra de nasjonale og har intet fast underhold fra menighet i Norge. De setter derfor pris på venner som kan hjelpe til med utreisebillett og underhold denne tiden. Økonomisk støtte mottas med takk til konto: 1105 53 54547.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com