STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 1976

HJEM FRA PARAGUAY

 

Søndag 13. juni kom misjonærene Kitty og Knut Asplund og barna tilbake til Norge etter tre års virke i Paraguay. De kom til Oslo med båt, og familien Rolf Skaug var møtt fram for å ønske dem velkommen hjem.

Menigheten Betania, Rakkestad, hadde velkomstfest for sine misjonærer søndag 27. juni. I anledning av velkomstfesten var misjonssekretær Hans Svartdahl med og talte Guds ord. Hyggelig var det også at misjonærene Astrid og Kjell Arne Johansen var med oss.

Etter at misjonssekretær Svartdahl hadde talt og etter en bevertning, ble ordet gitt til Kitty og Knut, som fortalte fra arbeidet i Paraguy.

 

 

Interessant var det å høre dem fortelle fra både praktisk og åndelig arbeid, om dager i kamp og i seier. Det siste året var jo våre misjonærer alene på misjonsstasjonen. Riktig gildt syntes vi det var på festen da vi fikk høre Kitty og Knut synge sammen med sine barn på spansk.

Våre misjonærer har siden de kom hjem hatt møter i Danmark, på Sunndalsøra og i Sarpsborg. Vi ønsker våre misjonærer en god hvileperiode og Guds rike velsignelse!

 

For menigheten i Betania, Rakkestad,

 

Reidar Hagen.   

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com