STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 9. August 1996

 

Dåpsvannet beveger seg i Paraguay

 

Det at tre mennesker søker frelse og syv følger Jesus i dåpens grav, er nok til at misjonærene gleder seg. Det oppveier alt vi måtte savne, for det er jo derfor vi er her, sier Kitty og Knut Asplund.

Vi fikk lyst til å sende en hilsen fra Paraguay. Det nærmer seg snart ett år siden vi dro fra Norge, så tiden går fort. Vi må bare si at vi har det bra, trives i Guds arbeid. Å få se at noen tar imot Jesus er herlig!

Når noen blir frelst oppveier det alt det vi må savne, og det er jo derfor vi her her. En sjel er mer verdt enn hele verden. Det er tre som er blitt frelst, ei ung jente som ikke hadde vært på møte på to år, men hun begynte å gå på møtene igjen. På ungdomsleiren i Atyra ble hun frelst og åndsdøpt. Det var i alt ni unge her fra Choré på leiren. To av de andre ble også åndsdøpt, ellers fikk alle et møte med Jesus, takk og lov.

Så ble det dåp her i februar, sju unge ble døpt i en stor bekk like nedenfor her vi bor. De var så glade og lykkelige; et fint syn. Etterpå ble de bedt for i menigheten. Et eldre ektepar som bor på en utpost som heter Nuclear Dos ble frelst i februar. De er nå så glade og fornøyde, og mannen er med og spiller gitar i

 

 

møtene. Datteren deres er med i menigheten i Choré. Hun har bedt for alle sine i mange år. Alle de andre barna deres med familier bor rundt mor og far, og noen kommer også på møtene og mange av barnebarna er med og synger på alle korene vi synger.

En bror som heter Terecio Amarilla har flyttet tilbake til Nuclear Uno etter mange år. Han har virket på et sted som heter Tacuati og bygget opp en menighet der, som han nå har overlatt til andre å føre videre.

Det var han som startet virksomheten i distriktet her. Mange ble frelst, og han begynte med møter på mange steder. Kirken i Nuclear Uno har stått stengt i sju år. Sammen med Terecio har vi åpnet kirken igjen, og det har vært mange mennesker på møtene hver gang. Så vi gleder oss til tiden framover. En sønn av Terecio har samboer. De har to barn. Han har nå flyttet hit, og de skal gifte seg og bli døpt. To unge gutter ble frelst i bønnemøtet i Nuclear Uno i går kveld. Det var et herlig bønnemøte.

Vi vil hilse til alle menighetene som støtter oss, og vi er takknemlige for all forbønn, støtte og gaver. Her er det mange fattige, nok å bruke gavene til. Gud velsigne dere alle.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com