STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 21. februar 1973

 

Nye misjonærer til Paraguay

 

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: ,,Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt. 28,18 - 20.

Siden vi sa ja til Guds kall for flere år siden, har vi hele tiden vært klar over at målet for vårt kall er Paraguay. Vi er glade for at vi ble ledet ut i evangeliets tjeneste her hjemme, og at vi har fått vitne om ham som er verdens eneste håp! Vi føler oss på ingen måte verdige til denne oppgaven, men vi stoler på ham som har kalt oss, han er også mektig til å utruste oss slik at vi blir dyktig-gjort for oppgaven. Det er godt å vite at han er på vår side, han som sier: ,,meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut! "

Når vi nå om ikke lenge setter kursen mot Sør-Amerika, så er det som vi er kommet til en ny epoke i våre liv. Vi kommer sikkert til å møte mye som vi ikke har regnet med, men da er det godt å regne med Jesus, han er en sikker faktor i alle livets situasjoner.

Vi vil også med dette få takke de menigheter som har vist oss denne tillit, at de vil være med å sende oss ut til Paraguay. Ellers vil vi også være takknemlig om du som leser dette vil huske oss i bønn!

Kitty og Knut Asplund

 

ANBEFALING

Knut og Kitty Asplund er menighetsbarn, men etter at de for noen år siden flyttet til Sarpsborg, har de siden tilhørt Filadelfia der.

Etter at de sa ja til misjonskallet, har de vært en del ute i evangeliets tjeneste og har bl.a. stått som ledere noen tid i pinsemenigheten i Finnsnes. Såvel i vår menighet som i Filadelfia har de vært trofaste medlemmer i strenge-musikken. Familien Asplund akter å reise ut til Paraguay i april måned og skal etterfølge misjonær Olav Norheim og hustru på deres misjonsstasjon, og vår menighet har lovet å være utsendere foi dem. Noen av de menigheter som støttet Norheims økonomisk vil også være med og støtte Asplunds, men skulle det være noen enkelt-personer eller menigheter som vil tre støttende til med enkeltbeløp eller mer regelmessig så er vi takknemlige for det. Beløp kan i så tilfelle sendes til Asplunds hovedkasserer   Olav Norheim, postgiro 63 164, 2180 Haga.

Vi er takknemlige for å kunne være med og sende familien Asplund ut som misjonærer til Paraguay, og ønsker dem Guds rike velsignelse i gjerningen.

Menigheten i Betania, Rakkestad

Harald Filtvedt, Rolf Skaug Knut Sandtangen L. Christoffersen

 

ANBEFALING!

Misjonsarbeidet i Paraguay er i stadig vekst, og på grunn av dette er det naturligvis store behov for forsterkninger til feltet og avløsning av misjonærer som står foi hjemreise, er stadig aktuelt. Det er derfor en stor glede for oss å se at Gud kaller mennesker ut i sin tjeneste, og at det er menigheter som forstår sitt ansvar og sender ut dem som skal forkynne dette glade budskap. Må Gud velsigne og styrke familien Asplund når de nå setter kursen mot Paraguay. Vi ber misjonsvennene å huske også disse våre nye misjonærer i bønn.

Erling Andreassen, form. i Sør-Amerikamisj. arb.utv.

Hans Svartdahl, misj.sekr.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com