STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Lørdag 13. januar 1968

 

Misjonshistorie skrevet i Paraguay

 

Klinikken i Atyra Innviet i nærvær av   den norske ambassadør

 

Lars M.  Førland.

 

Innvielsen 1967Atyra (K. S.): Det var søstrene Asta  Hadland og Gerda  Lillian Aardalen  som  fikk lagt på  sitt hjerte å føre opp dette bygget, og de  lot det ikke bare bli med tanken, men  satte straks i gang med  å få ordnet med arkitekt og tegninger både  til klinikken og til misjonærbolig.   Men  det  skal penger til slike bygg   også i  Paraguay,  og  de sendte derfor en  bønn om  hjelp til vennene  hjemme,  og  svaret uteble ikke. Det var hjerter som brant  for  dette  arbeidet,  og midler kom  etter hvert inn.   En  skal ikke her gå i detaljer med  hensyn til Innvielsen 1967det arbeid som er nedlagt  under  byggingen  av klinikken med   tilhørende misjonærbolig, men   jeg  har  likevel lyst til å framheve  den innsats som  broder Oddmar  Byberg  har utført i  Atyra. Han   har  ikke spart  seg når  det  gjelder det praktiske  arbeidet    bygget, men sammen  med  evangelist Leonardo  Alderete, har han vært å finne på byggeplassen sent og tidlig. De fikk derfor også  sin velfortjente takk etter den offisielle innvielsen av klinikken.  

Selve innvielsesdagen viste seg ikke fra den aller beste side. Det så faktisk ut som  om  det skulle bli en riktig våt dag. men regnet lot heldigvis vente på seg.  Det var flere innbudte til innvielsen, bl. a. ordføreren i Atyra. politisjefen m. fl. En del av oss misjonærer  var også  til stede, dessverre kunne  ikke alle være med p.g.a. de store avstandene. Den norske konsul  var også  innbudt, men  kom  ikke  p.g.a.  sykdom. Imidlertid fikk vi et uventet, men gledelig besøk av ingen ringere enn ambassadør   Colban  og frue. Han  er jo norsk ambassadør  for Argentina, Uruguay  og Paraguay og  var    en  avskjedsvisitt i landet i forbindelse med sin hjemreise til Norge. Han skulle bl. a. hatt  en  konferanse   med   den paraguaiske  president, men   da dette møtet  ble utsatt, fikk han anledning  til å være  med  på innvielsen. La det være sagt med en gang: Det  var en stor ære for misjonen  å  ha vår  ambassadør til stede den dagen, og  han var full  av  anerkjennelse  for  de prektige bygg  som var oppført.

 Mens    det   paraguaiske   og norske  flagg ble heist til topps, ble de  to  lands nasjonalsanger sunget. Deretter fikk vi høre en hilsningstale av broder Byberg på godt  spansk.  Han   ønsket  alle frammøtte hjertelig velkommen. Flere  var   framme   senere  og uttrykte glede  og anerkjennelse over klinikken som  var  reist og det arbeid som  er begynt i byen.  

Selve innvielsesakten ble foretatt av ordføreren i Atyra.  Før han  klippet over  det  nasjonalfargede  bånd  i  rødt, hvitt og blått, som   også er  Paraguays farger, ble  Guds  ord  lest for forsamlingen,   og   evangelist Leonardo   ledet oss i  bønn  til Herren  om  signing over det hele.  

 

 

 

 

Innvielsen 1967   kunne  dørene  åpnes   og enhver  ta i øyesyn  de  forskjellige rom som  var meget  praktisk innredet. Søstrene  Asta  Hadland  og Gerda  Lillian Aardalen er vel de som  er mest glad for å komme  i «hus». De har jo daglig behandlet de syke  ute på en liten veranda under  alle  værforhold. De  har gjort og  gjør en stor  innsats i landsbyen,  og  mange er  blitt hjulpet både til kropp og sjel. Om ca. ett  års  tid blir det  også aktuelt med  avløsere på  klinikken, og  det  er  vårt ønske  og bønn om   at Herren  også ordner den saken. 

Paraguay  som  i dag for så  vidt er et nytt  misjons-land, har stort behov av arbeidere  både i den evangeliske og  sosiale sektor.

  Da  vi tok avskjed  med  hverandre  for å  begynne    hjemreisen, følte vi  at  det  denne dagen  var skrevet misjonshistorie i Paraguay  på et blad som  ennå ikke er ferdigskrevet.    

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com