STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

   

KORSETS SEIER, 29. oktober 1967                                                                                 

  Besøkelsestid i Paraguay

 

Tiden er inne til å bygge lokale i Ypacarai

 

Oddmar Byberg

Stadig kommer det folk til møtene, flere har tatt standpunkt for Jesus. Men de må tas vare på med omhu og kjærlighet.

Barnehjemmet begynner å ta form. Jeg ville gjerne få reist en evangelisk kirke (bedehus) i Ypacarai før vi avslutter vår første periode på feltet. Behovet er der, og vil bli større år etter år. Betydningen av den evangeliske virksomheten kan vi nok ikke helt forstå. Derfor, om det blir tale om ekstra innsamling som du nevner i ditt brev. vil jeg si, at det er det største behovet på feltet nå.

Vi er alle enige om at nå er tiden inne for å bygge et lokale i Ypacarai. Som vi har fortalt før er det en del bevegelse i virksomheten. Den katolske presten har merket seg det, og talt imot oss over høyttaler. Nylig ble det uttalt i kirken: "Det finnes allerede mange evangeliske i byen vår som går med den svarte bok (BIBELEN) under armen, og kommer ikke mer til messe »

Vi priser Gud for hver sjel som har frimodighet til å bære den velsignede bok gjennom gatene.

Siste uke hadde vi vekkelsesmøter i byens kino. Br. Bruno Müller (fra Argentina) og evangelist Leonardo Alderete (fra Paraguay) talte. Mange unge søkte møtene. 2 unge overgav seg til Jesus. 45 andre har også tatt standpunkt i den siste tid. Hvor mye de har fått tilegnet seg. vet jeg ikke. Jeg føler trang til å be vennene være med i forbønn for disse kampen er hard her ute.

Vi er oppflammet for å bygge Herren et hus. Jeg tror tiden er inne nå. Kalkylen min går ut på: kr. 12 000, for et lokale på 70 m2 i mur. I tillegg kommer tomten. Til den har vi fått kr. 2700.. (Tomtene koster fra kr. 24000. etter beliggenheten.) Jeg har 3 tomter på hånd. Mange ting må undersøkes nøye før vi slår til p. g a. uklarhet med eiendomsforhold. Håper det ordner seg med tomt snart. Takk for all hjelp i bonn og med midler.

 

De bod om lov til å hjelpe

Paulus skriver til vennene i Korint og forteller om noen påtrengende venner i Makedonia. Var de påtrengende? Ja, de bad inntrengende om å få lov til å være med i hjelpen til de hellige, sier Paulus. Jaså, var overskuddet så stort at  de ikke fikk plassert det i sin egen menighet der på stedet ? Ja, det stemmer nok det. Det var et overskudd, men ikke på materielle goder. Et overskudd av kjærlighet som måtte få avløp i praktisk handling. De var dypt fattige og led hård trengsel. Dette hadde ført dem inn i et så rikt kjærlighetsliv

 

at de bad om å få lov å være med å gi "av sin lille skjerv". Paulus sier de gav etter evne. Han sier grepet og roper ut: "over evne, av egen drift". Du kan lese denne gripende beretning i 2. Kor. 8. 15. Hemmeligheten var at vennene i Makedonia først gav seg selv til Herren og til kristensamfunnet. De var ett med Herren i kjærligheten, og ett med de lidende i nøden. Derfor måtte de være med å gi.

Til alle tider har Gud brukt folk med offersinn. Ofte har "den fattige  enkes  skjerv" reddet tempelkisten. Når noen ikke kan være med å hjelpe, skyldes det sjelden deres fattigdom på jordiske ting. men deres fattigdom på kjærlighet til Jesus og hans menighet.

Med dette vil jeg være med å oppsøke deg som med den lille, eller store gave vil være med å bygge Herren et hus i Ypacarai, Paraguay. Det er i de siste årene blitt bygget flere gode hus til misjonærer, og det bygges fødselsklinikk og barnehjem i det distrikt vennene Byberg og Førland med flere arbeider. Det er en nåde å få hjelpe folk til kropp og sjel. For en tid siden gav en søster kr. 2700, til lokale l Ypacarai, og jeg fikk spørsmål om det trengtes hjelp der ute. Oddmar Byberg sier det ligger dem på hjertet å få bygget et forsamlingshus før de reiser hjem etter endt periode.

Det er ikke lovlig å ha friluftsmøter l Paraguay. Dette gjør at det er helt nødvendig å få opp lokaler så fort som mulig. De lokaler som de har leid til møter, har vært dyre og uhensiktsmesslge. Søndagsskolen har vært holdt under et tre eller i skyggen av huset. Et overslag fra Byberg går ut på at vi for ca. 12 000, kroner kan få et godt lokale oppført i mur. Skal barna og de unge søkende mennesker i Ypacarai få del i evangeliet ved at vi fortest mulig skaffer de ca. 12000. kroner, og får bygget lokalet? Hvor er du som vil ta denne sak som ditt bønneemne og være med å ofre det Herren minner deg om? Jeg vet at det kommer rop om hjelp fra mange kanter, og at vi i våre menigheter må være trofaste i ofringen. Men lik vennene i Makedonia kan vi være med å hjelpe andre, hvis vi ser behovet. La meg ikke stanse for meget ved dette, men rope ut til alle jeg når: Det er et privilegium å få være med å gi til misjonen.

Den investering gir gode resultater både i tiden og i evigheten.

Jeg spør alle i Sandnes, og ellers venner rundt om i landet som leser K. S.: Vil dere være med å hjelpe til å få bygget lokale i Ypacari. Paraguay? Vi vil i uken 24. til 29. okt. ta en lynaksjon for lokalbygg i Paraguay.;

Penger kan gis i misjonsoffer i Klippen, lørdag den 28. okt., eller i kollekten l vårt nattmøte i Rådhusteatret samme kveld kl. 23.

For dere som ikke kan få gitt deres gave i nevnte møter vil vi vise til misjonskasserer Jonas Skjeggestad. Åse, Ganddal. Postj giro 65 479. Merk giroblanketten! «Til lokalbygg i Paraguay"

Takk på forhånd. Dere vil sikkert ikke legge bladet bort før dere har bedt til Gud for denne sak, og ordnet med det beløp den blir minnet om å gi. Her gjelder det som så ofte: «Hurtig hjelp ei dobbelt hjelp».

"Du kan få lov til å være med å hjelpe"

Martin Gran.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com