STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 KORSETS SEIER, 2. mars 1968

 

Lokalbygget i Ypacarai under tak

 

Innvielseshøytid 24. mars 1968

 

Sigrunn og Oddmar Byberg

                                                      

 

Meldingen om resultatet av innsamlingen vakte stor glede og oppmuntring på feltet. Vi takker Gud for dere som har hjulpet oss med å bygge en evangelisk kirke i denne by. De innfødte brødre sender dere mange varme tanker mens de legger stein på stein til bygget. Det ville ha tatt mange år ennå før de hadde vært i stand til å ta et slikt løft alene. Nå gleder de seg til å få sitt eget lokale, hvor de kan prise Herrens navn og vitne om det lys de har mottatt. Ikke minst den store flokken av søndagsskolebarn, ser fram til å kunne samles i så fint lokale for å høre mer om Jesus. De har tidligere holdt til under et kjempestort mangotre. Skyggen har vært bra nok, men når vinden har reist av sted med flanellografbildene, har bedre lokaliteter vært i tanken!

Innsamlingen ble avviklet på kort tid, og vi kan også glede dere med at byggingen har lykkes bra hittil. Grunnarbeidet ble påbegynt 2. januar, og på tross av den intense hete som de ikke kan minnes å ha maken til siden i tredveårene, legges taksteinen denne uke. ca. en mnd. senere. Veggene er oppført i fugestein. så utvendig er bygget ferdig. Inn- vendig puss står igjen, pluss gulv og maling. Mye svette har runnet, og mangt et sukk har lydt under dem brennende januarsol. Men brødrene har gjort en fin innsats, inspirert ved tanken på at det er Herrens hus som reises. Det har rådd en god ånd på arbeidsplassen, da spesielt de siste 14 dagene. En av murerne tok imot Kristus på et husmøte i en fattig stue. Han har arbeidet for misjonen over et halvt år nå og besokt mange møter. Men da han alltid har vært så fåmælt og innelukket, har vi ikke visst hvor nær Guds rike han var. Før i møtets slutt bad han om å få avlegge  sitt vitnesbyrd.  Gud salvet ham med sin Hellige Ånd! og vi fikk høre en lovprisning vi sent vil glemme. Mureren, som sjelden opplot sin munn i samtale, avsluttet sin takkebønn med de vakre ord: "Jeg priser deg, min Herre for de søte ord du legger i min munn." Ja, all ære til hans navn som gir tørste å drikke av livets vann. Murerens radikale omvendelse har skapt lengsel hos de andre troende, og byggingen fortsetter  under   lovsang   og bønn.

 

 Da vi hørte det gikk så godt med innsamlingen, fikk vi tro for å gjøre huset større enn tenkt. Spesielt barne- og ungdomsarbeidet gjør krav på klassedeling. Vi får nå også en liten sal på 3.50 meter x 5. Denne var fra begynnelsen ikke med på tegningen, men vil bli nyttig både til bibelstudier og småmøter. Med de midler som til nå er innkommet. kr. 14 946, vil selve bygget kunne avsluttes, mens det vil mangle en del til inventar. Om noen får lyst til å hjelpe oss med dette, takker vi så hjertelig på forhånd. Innvielsen har vi satt til den 24. mars. Det skulle da vært gildt å ha noen benker å by de innbudte. Vi kommer nemlig til å innby byens myndigheter, likeså pastorer og evangelister, og selvfølgelig venter vi flere av misjonærene til høytiden. En spesiell møteserie vil bil holdt i forbindelse med innvielsen, for å nå nye med evangeliet. De innfødte og vi takker Herren sammen for at det har lykkes så langt, og tror at ved hans nåde skal den siste stein også bli lagt til ære for ham. Må dette hus bli en  redningsstasjon, et fyrlys for de mange som lever i mørke. Lokalets beliggenhet er enestående. Det er umulig å reise gjennom byen uten å se kirken, og det fra tre sider, da den ligger i en kurve.

Den evangeliske kirkes navn skal stå med store bokstaver på framsiden, likeså et kort Guds ord som kan ramme de mange som passerer. Det er nemlig Paraguays mest trafikerte vei som går forb.

Igjen takker vi for mottatte midler, og for de som ennå vil komme. Vår kasserers adr.: Jonas Skjeggestad, Ase, Ganddal. Postgiro- nr. 65479.

Sigrunn og Oildmar Byberg.

Ypacarai, Paraguay.

 

Det har gått godt med innsamling til lokalbygget i Ypacarai, Paraguay, og med byggingen av det. Venner har vært flinke til å gi av sine midler til saken. og våre misjonærer med sine medarbeidere der ute har gjort en stor innsats ved å få bygget opp så fort. Tidligere har jeg takket for kroner 13 000 som først kom inn til lokalbygget. Nå er det meg en stor glede å takke glade givere som har kommet til senere. I alt er det kommet inn til lokalbygget kr. 14946,15 og kr. 500 til Inventar som Zion. Bryne har gitt. Det er sikkert noen som har en gave å gi nå, så det nødvendige inventar kan skaffes før innvielsen. Innvielse- datoen er bestemt 24. mars. så hjelpen til inventaret må gis med en gang. Vår kasserer vil stå til tjeneste med videreforsending av midlene, og kvittering blir sendt ! direkte til den enkelte giver.

Takk for hjelp også denne gang.

Martin Gran

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com