STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KS 18.april 1979

 

Nye framstøt for evangeliet i Nord- Paraguay

 

Anna Strømsrud,  

 

Bella Vista er en grenseby i likhet med P. J. Caballero. Elven Apa skiller Bella Vista. Paraguay, fra den brasilianske byen på den andre siden. For ca. 25 år siden besøkte Bergljot Nordheim disse traktene, og noe senere forsøkte hun sammen med Ruth Kjellås og Gunvor Iversen å ta opp arbeid på dette stedet. Det var meget vanskelig den gangen, og søstrene forlot stedet og begynte arbeidet i Paso Cadena. Men noe var blitt igjen. Søstrene hadde sådd livets ord, og noe falt i god jord, og skulle bære frukt i sin tid.

Senere har både baptistene og også pinsevenner fra Brasil forsøkt å ta opp arbeidet i Bella Vista, men de har gitt opp, og stedet blir betegnet som et hardt og vanskelig felt.

For om lag et halvt år siden fikk jeg besøk av pastor Florentin Medina. Han er en av de først evangelistene som i sin tid ble sendt ut fra Filadelfia i Asuncion. Nå har han arbeidet 13 år blant pinsevennene i Brasil. Bl.a. har han virket i Bella Vista, Brasil. Der fikk han be med mange sjeler og en menighet ble dannet. Han er fra disse traktene, og Bergljot hadde møter i hans hjem da hun var der første gangen. Hun fikk også be med kona til Medina. De minnes med stor takknemlighet til Gud vår første pionermisjonær i Paraguay.

Nå talte Gud til ham at han skulle begynne å arbeide i Bella Vista, Paraguay. Det er en by med flere tusen innbyggere, og som nå kommer til å få en rivende utvikling fordi myndighetene har bestemt at all import fra Brasil her nord skal gå gjennom denne byen. Sammen med Marcos Moragas, pastor i Filadelfia, P.J. Caballero og Medina besøkte jeg Bella Vista for en tid siden. Vi ble meget godt mottatt av myndighetene da vi fortalte om vårt ærende. Alt synes å ligge godt til rette, slik at vi nå kan begynne arbeid der. Medina blir for å ta fatt der i mars. Det har lykkes å få sikret underhold til ham for et år framover, slik at han og familien har noe å leve av. Etter hva jeg kan forstå finnes det ikke en evangelisk troende i denne byen. Men vi traff på flere som lytter til programmene som Marcos sender over radioen i P.J. Caballero hver lørdag, og de var mye interesserte i å få hilse på ham som taler i disse programmene.

Beila Vista ligger ca. 110 km fra Eben-Ezer, og blir som utpost derfra til å begynne med. Vi tror at tiden er inne til å gjøre et framstøt for evangeliet i denne byen, og de mange småstedene som med letthet kan

 

nås derfra. Vi  forsøker å sikre oss en meget sentral tomt hvor det er ganske bra trehus, som Medina kan bo i. Hvem er det som Herren kaller til å stå med vår bror og å holde hans hender oppe i den striden han nå går inn i? Sikkert må det være mange. Gud vet hvor du bor, og jeg ber deg inderlig at hvis Gud kaller deg til tjeneste for evangeliets framgang på dette så mørke felt, så si ja til kallet, om det er til forbønnens tjeneste, eller om Herren minner deg om å sende midler til dette arbeidet. Det trenges nye midler til å ta fatt med arbeid på et nytt sted.

På Eben Ezer er det full aktivitet. Larsens har mye å gjøre på hospitalet. Ofte går det i ett både dag og natt. Vi håper det lykkes slik al vi får bedre bemanning på hospitalet.

I oktober i fjor kunne vi innvie den nye skolen inne i selve kolonien. Det har vært et savn for oss at vi ikke har hatt noe ordentlig skolehus å undervise i. Indianerstammen Tavytera som vi arbeider blant, har aldri villet hatt noe med skole å gjøre. Men nå har de liksom våknet opp. De ser det nødvendig å lære noe, og da gjelder det også for oss å satse.

Kirkens Nødhjelp gav oss midler til å grave brønner i kolonien, noe vi er meget takknemlig for. Indianerne selv graver. Nå har vi fem brønner som det er kommet vann i, og fire er under graving. De som har fått vann i sine brønner er veldig glade og fornøyde. Det er gjerne 3 4 familier for hver brønn. Og de som ikke har fått vann ennå fortsetter å grave og bryter seg gjennom stenlag. En brønn er på 43 meter.  Jeg ville de skulle gi opp, men de mener de er nære vannet og vil forsøke litt til. Det er tappert gjort.

Evangeliet holder på å trenge seg gjennom det åndelige mørke vi har kjempet så imot. Først på nyåret hadde vi dåp, og nå har vi flere dåpskandidater igjen. En aktiv liten menighet er vokst fram på Eben-Ezer. Vi har flere utposter. Dette året har vi tatt opp arbeid Yby Yau, et senter i rask utvikling, 3 4 km fra Eben Ezer. Den første er blitt døpt der, så det er en ringe begynnelse. Myndighetene har gitt oss en fin kirketomt.  På tomten står det en liten hytte, og der blir vi nå å ha møter.

Det er hunger etter å høre Guds ord i Paraguay, og vi har full frihet til å virke for Jesus, men hvor lenge vi får ha denne friheten vet vi ikke. Min bønn er: Må Gud drive mange arbeidere ut til disse modne høstmarkene.

Bildet:
Florenten Medina og Marcos Moragos, som er gudgrepne tjenere som gjør en stor innsats i Guds rike her i Nord- Paraguay.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com