STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KORSETS SEIER, 9. desember 1967

 

Presserende behov i Paraguay

 

Byggingen av barnehjemmet foreløpig innstilt

 

Lars Førland 

 

Jeg stod oppe ved barnehjems-bygget i dag og snakket med byggelederen, evangelist Leonardo Alderete. Det var liksom en egen stemning, for det var ikke den samme aktiviteten som det har vært de siste tre måneder. I dag var det nemlig siste arbeidsdag foreløpig, da bygge-kassen allerede er overskredet. Samtidig som vi kan takke Herren for det som er blitt gjort er det også vårt inderlige ønske at bygget snart kan fullføres.

Broder Leonardo har vist stor forståelse for saken og han har til tider gjerne ventet med sin egen arbeidslønn for at materialer kunne bli innkjøpt, slik at. byggingen kunne fortsette. Da vi skiltes i dag, ble vi enige om å be og forvente, og vi er fullt overbevist om at det ikke skal gå så lenge før byggingen kan bli gjenopptatt på barnehjemmet.

For tre måneder siden sendte vi inn en artikkel l K. S. med bilde av grunnmuren i arbeid. Denne gangen har vi gleden av å sende med nok et foto slik bygget står i dag. Vi takker Gud for det som er blitt gjort! I disse dager er nemlig første bygetrinn ferdig (150 m2), og veggene er også reist på det resterende. Vi vil i den anledning få takke dem som har hjulpet til økonomisk, for uten disse ytere hadde det jo vært umulig å få opp dette bygget. Likeså takker vi for all forbønn for samme sak.   Og vi ønsker

 

fortsatt hjelp i bønnen for at det Herren har lagt på våre hjerter kan fullføres. 

Det er stort og gripende å merke de hjerter som brenner for Guds sak her i Paraguay og for barns nød her i dette fattige landet.

I dag står som nevnt første byggetrinn ferdig. Det består av to store soverom, et stort bad, vaktrom og dagligstue. Her må vi altså stoppe foreløpig, men vi vil fortsette å be.

Det var et trosskritt vi tok, da dette prosjekt ble satt i gang. men det som er født av Gud kan ikke stoppes. Det har vært gledelig å se hvordan byggingen har vokst etter hvert som arbeidet har gått fram. men det aller største har vært å merke de «evige armer» som har hjulpet igjennom. Under byggetiden har det vært dager da byggekassen var bunnskrapet, men så har det kommet et rekommandert brev hjemmefra, og vi har kunnet fortsette, i trygg forvissning om at Herren vil gi om det som ennå mangler av midler skiltes broder Leonardo og jeg med "hasta manana" på gjensyn! Vi ser fram til dagen da bygget vil bli innviet til Herren og de nødlidende barna "skal få komme hjem".

VIL DU VÆRE MED Å BE OM DETTE?

Deres i tjenesten, Jorunn og Lars M. Førland,

Bamehjemmets kasserer:

Helge Martinsen,

Hanaborgveien 43 a, Lørenskog p. å.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com