STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier  1977

Merkedager i Paraguay

Lars M. Førland 

 

Misjonærer og nasjonale arbeidere i våre menigheter i Paraguay ser tilbake på året 1976 med takk til Gud. På alle våre felt har det vært jevn framgang. En unngår selvsagt ikke enkelte tilbakefall, det er jo noe av kampen her ute. Imidlertid opplever en at Paraguay i dag ikke er det samme som år tilbake hva det åndelige klima angår. Folket er nå langt mer mottakelige for evangeliet, og søkningen til møtene øker.

Dørene som nå mer og mer åpner seg, er et kall til den enkelte troende og ut fra våre venneflokker på de forskjellige steder, har Ordet gått ut ved forkynnelse i lokaler, hjem og i friluft, ved bibelsalg, traktatutdeling, husbesøk, korrespondansekurs og over radio. En skal heller ikke glemme det personlige vitnesbyrd fra de troende.

Det er noen spesielle merkedager som naturlig skiller seg ut når en tenker på fjoråret. En kunne nevne flere slike, så som den årlige feltkonferanse for misjonærer og nasjonale bibeluker etc. Dette er imidlertid før referert i KS.

En vil imidlertid her nevne besøket som Robby Olsen gav oss sammen med br. Samuelsen. Vi vil gjeme få takke brødrene for disse dagene i Paraguay, selv om denne takken kommer noe sent. Broder Robby Olsen, som jo er sterkt engasjert i misjonsarbeidet hjemme, gav gode og nyttige råd om mangt og meget.

 

Under besøket var vi også samlet til misjonærmøte, hvor vår bror gav oss en grundig bibeltime om menighetens betydning.

Våre besøkende brødre fikk også anledning til å bli med på et spesielt møte hvor radioarbeidet drøftet. På grunn av et stramt  program, ble besøket bare noen dager, men vi er takknemlige for at de tok veien også om Paragua

10. oktober i fjor var en stor betydningsfull dag innenfor våre menigheter. En har i lengre tid sett fram til selvstendiggjørelsen av den najsonale menighet i landete d.v.s. den virksomhet som sprunget ut fra det norsk misjonsarbeidet.

Vårt siktemål har alltid vært selvstendige lokale menigheter både i åndelig og juridisk betydning. Derfor var det en helt spesiell merkedag både for misjon og for våre venneflokker, da vi ved en samling tok det første skritt i denne i ning.

Det vil nå bli søkt om egen juridisk person for menighetene som inntil nå har stått under misjonens beskyttelse. Dette betyr selv selvsagt ikke at venneneflokkene nå makter å stå helt på egne ben. Misjonærenes oppgaver blir mange og viktige i årene framover, både i forkynnelsen,     bibelundervisningen og som rådgivere.

Vi har tro for rike seire for tiden som ligger foran med en jevn vekst innen våre menigheter, og nettopp her i det pulserende menighetsliv vil misjonærer, såvel som nasjonale arbeidere kunne finne sin plass for sammen å kjempe for Guds sak i Paraguay.

    

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com