Korsets Seier 1948

Til Brasil

Jeg ble frelst blant Indremisjonen høsten 1930. Men jeg kom snart i berøring med pinsevennene, og jeg kjente at de hadde mottatt mer fra Gud enn jeg hadde. To år senere ble jeg døpt, og tre år deretter møtte Gud også min lengsel så jeg kom igjennom til en dåp i den Hellige Ånd.

Tidlig som kristen kjente jeg at Gud ville bruke mitt liv, men det tok en tid før jeg fikk et bevisst kall til å ofre meg helt for Guds sak. I 1937 la Gud Sør-Amerikas folk på mitt hjerte, og året etter kalte han meg til selv å gå ut med evangeliet. Det var i begynnelsen ikke klart for meg hvor Gud ville ha meg. Jeg syntes også at jeg ikke var duelig til en slik gjerning, så jeg stusset, men våren 1940 begynte jeg å være med ute på feltet en del og vitne om Gud sammen med en eldre evangelist. Ved nyttår 1945-46 ble det klart for meg at det er til Brasil Gud vil ha meg.

Det har vært kamper i forbindelse med kallet og vansker som meldte seg med det, både økonomiske og andre, og flere ganger har jeg lagt kallet bort, men det har bare kommet igjen sterkere for hver gang. Jeg er i dag takknemlig til Gud for å få kjenne meg i hans vilje, og for at en slik nåde er meg gitt at jeg skal få gå med frelsens bud. Det er og min tro at Gud snart vil åpne dørene dit ut han har kalt meg.

Deres for Brasil

Frantz Mangersnes.

 

Hovedside