STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KORSETS SEIER, 7. februar 1968

 

Kirkens Nødhjelp bevilger kr. 20000 til barnehjem  i Paraguay

 

Hans Svartdal. 

 

Det er med stor takk og glede vi har mottatt meldingen om at vår misjon har fått denne bevilgning fra Kirkens Nødhjelp. I tillegg til det som er samlet inn det gitt av både menigheter og privatpersoner  ved  siden  av kr. 10000 som ble bevilget på siste møte i misjonsfondet, skulle det med disse 20000 kr. være store muligheter til å fullføre bygget i Ypacarai. Det er selvfølgelig et stort takkeemne for våre venner Førland og alle de andre der ute. Gud signe både giverne og mottakerne. La oss heller ikke glemme å takke Gud for hans store hjelp igjennom alt.

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com