STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

25. April 2004

 

Filadelfia, Ypacarai bygger nytt lokale

 

Ramon Estigarribia er på rundreise i Norge for å samle inn til nytt lokale i Atyra. De har bokstavilig vokst ut av lokalet som Oddmar Byberg bygde i 1968. Som oftes må folk stå på trappa, ettersom lokalet er helt fylt av folk.

Huset er på 35 x 30 meter, og vil med galleriet romme omkring 700 personer. Prisen er ca 700 000 kr. Menigheten har allerede selv skaffet til veie ca 40 %, men er i behov av støtte fra menighetene i Norge.

Arbeidet i Paraguay vokser, og menigheten har stor tro på at også dette huset skal fylles helt opp.

Det bygges for fullt med en innleid bygningsmann, og resten dugnad. Bygget er nå under tak.

Når noen av veggene er på plass, skal det gamle bygget rives. En tar da straks i bruk brygget som møteplass, selv om forholdene er heller primitive. 

 

Menigheten er i stort behov av hjelp.
Du kan sende din gave til:

    Lokalbygg Ypacarai
    v/ Paul Tysland
    Betzy Kjellbergsgt 2
    4020 STAVANGER

    Konto: 3260 30 65 068 

 

Informe del Nuevo templo de la Iglesia Filadelfia de Ypacaraí Paraguay mai 2005

 

 

 

 

Fra sten-nedleggelsen desember 2004

Stedet markeres

Ramon, Salvador, Vidal, Marcial og Augustin

Tegningen av bygget

 

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com