STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier 1997

 

Marsj for Jesus i Paraguay

 

Kitty og Knut Asplund

 

Vi kom til Paraguay 7. juli i 1995 etter nesten 15 år i Norge. Det gledet oss å se den åndelige framgang som har skjedd i mange av våre menigheter, selv om vi nok skulle ønske det hadde skjedd enda mer, sammenlignet med det som har skjedd i Sør-Amerika forøvrig. Flere andre pinseretninger som vi kan sammenlikne oss med har opplevd sterk vekst. F.eks. en menighet som heter «Centro familiar de adoracion» som er en menighet ut fra Asamblea de Dios i Asuncion teller over 2000 medlemmer.

Men det som gledet oss aller mest var å være med på marsj for Jesus i Asuncion 30. september. Vi har vært med i marsj for Jesus i Oslo og Halden, men aldri har vi opplevd en marsj med så mange mennesker og så mye begeistring.

 

Det startet om morgenen på Plaza Uruguaya, med stort folkemøte med forkynnelse og bønn. Siden marsjerte vi gjennom hovedgaten Palma til Plaza Independencia (Frihetsplassen), hvor det kulminerte med sterk lovsang og bønn for Paraguay.

Det å være med når flere tusen mennesker bøyer sine knær i bønn var en sterk opplevelse. De som ledet i bønn ba for politikerne, for regjering, for politiet, de ba om at det måtte bli slutt på korrupsjon m. m. Det er jo blitt stor frihet, slik at folk kan si og skrive hva de vil. Så på det område er det også blitt store forandringer.

Til slutt vil vi hilse alle våre venner i Norge med Herrens fred. Samtidig vil vi ønske alle et rikt og godt nytt år!  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com